Nätservice

Business Finland nätservice

Business Finland nätservice erbjuder bekanta tjänster i samma sätt som Tekes nätservice tidigare. 

I nätservicen kan du

 • lämna in en ny ansökan
 • komplettera en ansökan
 • följa upp hur din ansökan framskrider i Business Finland
 • rapportera om projektets framskridande
 • göra kostnadsredovisningar.

Du kan komplettera ansökningen ända tills Business Finland expert stänger ansökningen för behandling. Därefter kan du komplettera ansökningen endast på begäran av experten. Tilläggsuppgifterna som du gett kan omedelbart läsas av experten.

Om du har problem med servicen

 • Sänd din fråga genom vår kontaktblankett eller ta kontakt via telefon: 
 • 029 50 55051(

 • mån-fre 8.30–15.00)

Webbläsare

Ni kan använda de senaste versioner om följande webbläsare:

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Microsoft Edge

Logga in i tjänsten

Logga in i Business Finland nätservice via Suomi.fi-identifikation.

Redigera dina uppgifter

Fungera som administratör