Blogg 10.12.2019

På den danska marknaden klarar man sig med innovationer och mod

Danmark är ett bra steg för finländska företag på vägen mot Fastlandseuropa. Landet är en utmärkt testmarknad där man kan finslipa den egna produkten och tjänsten innan man introducerar den på marknader längre bort. Om produkten klarar sig i den tuffa konkurrensen på den danska marknaden vågar man ge sig ut i världen.
Bioekonomi och cleantech
Digitalisering
Hälsa och välfärd
Skribenten
Terhi Rasmussen

Senior Advisor, Business Finland, Danmark
+358 50 381 9915

Twitter:
@TerhiRasmussen

Då man i Finland talar om arbetsmarknader, social- och hälsovård eller samhällsmodeller, jämförs vi ofta med Danmark. Länderna tävlar med varandra, men Finland och Danmark har även annat gemensamt än marknadernas storlek. I båda länderna satsar man exempelvis på life science, ICT och cleantech. Det finns ett stort antal samarbetsmöjligheter och jag anser att det finns fler likheter än skillnader mellan de nordiska länderna, även om varje kultur givetvis har sina egna drag.

Jag har bott i Köpenhamn i över tjugo år. Som rådgivare för Business Finland hjälper jag finska företag med de första stegen in på den danska marknaden och även globalt, i synnerhet inom hälsosektorn. I mitt arbete har jag en privilegierad överblick över vad finsk affärsverksamhet kan erbjuda världen. Som uppvuxen i en företagarfamilj är det en glädje att få vara med och föra finska företag ut i världen. Det kräver mod på marknad som marknad.

Den danska ekonomin har lyckats växa även då ekonomin i övriga Europa har stampat på stället.

Om man letar efter en trygg plats att växa är Danmark ett bra val. Danmark ligger nära Finland och landet är förmånligt att besöka, vilket är till fördel för underhållet av kundrelationer. Den danska ekonomin är liten men stabil. Den danska ekonomin har lyckats växa även då ekonomin i övriga Europa har stampat på stället. Life science och energisektorn har länge sett till att den danska ekonomin mått bra.

Danmark får ofta beröm för att vara ett företagarvänligt land. Man kommer igång med mindre investeringar och förståelse för marknaden. Även arbetsmarknaderna är flexibla och det är lätt att grunda ett företag. Den närliggande marknaden är lätt att närma sig då man vill testa en produkt, eftersom man snabbt får en förståelse för om det finns utrymme på marknaden för den egna produkten eller tjänsten

Vad intresserar just nu i Danmark?

Ansvarsfullhet syns överallt

Ansvarsfullhet som trend slog igenom mycket snabbt i Danmark och redan i några år har hållbarhet och ansvarsfullhet kunnat ses i all verksamhet: såväl privatpersoner som organisationer och företag agerar enligt detta. Genom att beakta hållbar utveckling kan man slå igenom i Danmark på alla nivåer i samhället och man når inte bara det översta skiktet i samhället. Den danska statens mål för hållbar utveckling är otroliga.

Nya innovationer intresserar

Danskarna tar snabbt till sig ny teknologi och digitaliseringen har nått långt. Därför lönar det sig att introducera nya innovationer just i Danmark. Exempelvis nya servicekoncept slår snabbt igenom i Danmark. Danskarna har en låg tröskel för att ta emot nya saker.

En lokaliserad produkt säljer

Givetvis är Danmark inte enbart det förlovade landet i H.C. Andersens sagor. Sanningen är att en vällokaliserad produkt säljer. Danskarna är lika finländarna i detta avseende: de köper helst inhemsk och bekant. Därför är det ytterst viktigt att en exportprodukt lokaliseras för den danska marknaden. Det är inte en omöjlig uppgift, men kräver investeringar och beaktande av marknadens särdrag.

Businesspotential inom alla branscher

Ur finländska företags synvinkel kan man konstatera att det finns businesspotential på den danska marknaden på nästan samtliga marknader. Det viktigaste är dock att hitta sin egen infallsvinkel. Med tanke på bransch erbjuder i synnerhet hållbar urbanisering och hållbara energilösningar, lösningar inom hälsosektorn, servicesektorn och produkter inom ICT och konsumenttjänster bra möjligheter för samarbete och handel. I Danmark finns aktiva företagskluster inom flera branscher och de utgör utmärkta ställen att ta steget in på marknaden.

6 tips för företag som tar steget in på den danska marknaden

1. Tid är dyrbart för danskar

Danskarnas tidsuppfattning är flexibel. Då en finländare kommer i god tid till ett möte kommer dansken antingen prick det överenskomna klockslaget eller lite sent. All tid är värdefull för danskarna och de träffar ingen för business för skojs skull. I Danmark är det svårt att få till stånd ett säljmöte, så om du lyckas komma överens om ett möte kan du vara säker på att dansken verkligen är intresserad.

2. Kom ihåg humorn! 

Typiskt för danskar är att de gillar att retas lite och utmanar sin samtalspartner första gången man träffas. Detta är ingenting att bli nervös för, utan kom ihåg att ha glimten i ögat då du har att göra med danskar! Gemensamt är danskarna och finländarna en förkärlek för något sarkastisk humor.

3. Bemästra hygge snak-färdigheterna 

Tystnad kan vara en utmaning för den pratsamme dansken. Under möten hör det till med lite small talk innan man går in på själva saken, för att skapa en lämplig hygge-stämning: det kan exempelvis handla om att diskutera fotbolls- eller handbollsresultat.

4. Danskarna är ett handelsfolk 

Danskarna är bland de bästa i världen på samarbete och att skapa relationer. Danskarna är ju ett historiskt handelsfolk! Beslutsfattandet är vanligtvis mer dynamiskt och hierarkierna lägre än i Finland. Teamarbete är starkt närvarande i kulturen. Samarbete med danskarna kan alltså kännas överraskande lätt.

5. Pragmatiker 

Danskarna är framför allt lösningsfokuserade. De är praktiskt lagda vilket tar sig uttryck inom politik, handelspolitik och lagstiftning. Danskarna kan förändra samhället snabbt vid behov. De hemfaller inte åt grubblerier.

6. Den som vågar vinner

Inför nya samtal med danskar lönar det sig att ha ett öppet sinne och leta efter samarbetsmodeller med win-win-attityd. Danmark är en rätt så liten ankdamm där relationer spelar en viss roll. Detta innebär att man inte får göra misstag och inte kan göra misstag allt för många gånger. Å andra sidan fungerar djungeltrumman även omvänt: om du lyckas kan budskapet snabbt nå ut.

Mera information on Danmark

I vår bloggserie ger rådgivare på Business Finland tips för lyckade affärer på exportmarknader. I blogginläggen presenterar experter i olika länder exportlandets kultur, och tar särskilt upp skillnader mellan exportlandet och Finland. Blogginläggen presenterar också expertens egen berättelse, och vi får veta hur de hamnade i de länder där de arbetar i dag.