Blogg 22.10.2019

Du som siktar på marknaden i Norge: ring i stället för att skicka e-post

Norge har en särskilt stor potential för finländska företag eftersom landet gör stora investeringar på branscher inom vilka finländare har mycket kunnande. Företag som vill etablera affärsverksamhet i Norge har stor nytta av att förstå landets utåtriktade kultur.
Norway
Arktisk
Bioekonomi och cleantech
Smart Energy Finland
Batteries from Finland
Smart Mobility Finland
Hälsa och välfärd
Smart Life Finland
Personalized Health Finland
Skribenten
Katja Eriksen

Senior Advisor, Business Finland, Norja
+47 402 84 887
katja.eriksen (at) businessfinland.fi

Twitter:
@KatjaEriksen1

Många finländska företag som internationaliseras etablerar sig först i Sverige och vänder sedan blicken mot Tyskland, trots att det finns en verklig dold juvel bland våra grannar – Norge. Landet är särskilt intressant för finländska företag eftersom dess bruttonationalprodukt växer snabbare än Finlands och landet har en 2,5 gånger större statsbudget är Finland. Norge ligger utanför EU och är ett oljeland, vilket gör att dess ekonomi fungerar på ett särpräglat sätt.

Norge har stor potential som marknadsområde för många företag bland annat för att Finland har ett mycket gott anseende bland norrmän som teknologiexpert. Finlands anseende har förbättrats väldigt mycket bara på några årtionden. När jag flyttade till Norge år 2001 hade många en unken och förlegad bild av Finland, som främst förknippades med svordomar och doping inom skidåkning. Nu betraktar norrmän Finland som ett avancerat ingenjörs- och utbildningsland som bygger högklassig teknik och har världens lyckligaste folk.

För närvarande pågår det två stora omvälvningar i Norge, och det är bra för företag som vill etablera sig i landet att tänka på dem.

1. Landets oljereserver håller på att ta slut.

Nu pågår en omfattande politisk diskussion i Norge om vad som kommer att hända efter oljan. Landet gör enorma satsningar på miljöteknik och utsläppsfri infrastruktur, och det ett av de ledande länderna för elbilar i världen. Det här erbjuder finländska företag strålande marknadstillfällen.

2. Landets befolkning åldras snabbt.

Norrmän är mycket intresserade av teknik, särskilt av teknik för hälso- och sjukvård. Här finns en stor möjlighet för Finland eftersom Norge följer uppmärksamt med vad Finland gör inom hälsovårdsteknik och inom insamling och användning av hälsorelaterad information för hälso- och sjukvården.

Ring, skicka inte e-post – snabbvinster är sällsynta

Det räcker inte med att förstå marknadsläget i Norge, utan det gäller också att förstå kulturen inom arbetslivet. Ett av de viktigaste råden som jag vill ge finländska företag som blickar mot Norge är att satsa på kontakterna med människor. Finländare betraktas ofta som mycket direkta och distanserade. Norrmän är mer utåtriktade än vi och de sätter värde på möten ansikte mot ansikte och telefonsamtal i stället för e-postmeddelanden. Norge är ett litet land där alla känner alla och därför är det bra att bygga upp relationerna omsorgsfullt från första början. Kunskaper i de nordiska språken är en absolut fördel, och de gör det lättare att hitta samarbetspartner. Man klarar sig med engelska, men då får man brottas i samma serie med alla andra européer.

Det är bra att visa prov på långsiktighet och göra det klart för alla att man är ute på allvar.

Det lönar sig att resa till ort och ställe åtminstone en gång, men gärna oftare. Det gäller särskilt i samarbetets inledande skede. Norrmän är intresserade av nya initiativ och de förhåller sig entusiastiskt till dem. I allmänhet räcker det ändå inte med ett enda positivt möte för att samarbete ska inledas. Det är bra att visa prov på långsiktighet och göra det klart för alla att man är ute på allvar.

De som kommer till Norge kan bli överraskade av hur mycket tid man måste reservera för resorna. Norge har en mycket annorlunda geografi än Finland och det är viktigt att tänka på logistiken redan i ett tidigt skede. Vägarna är långa, slingrande och många eftersom hela landet är bebott. Norge bedriver en väldigt stark regionpolitik och lägger ned mycket pengar på infrastrukturen. Även detta erbjuder finländska företag utmärkta tillfällen: det finns många hamnar, vägar, tunnlar och byggarbetsplatser i Norge.

Livet är mer avslappnat, även arbetslivet

Norrmän är ofta mindre officiella och formella än finländare. Det här syns till exempel i beslutsfattandet och i hierarkierna på arbetsplatserna: i Finland är besluten ofta rätt processartade och formella, men i Norge deltar fler i besluten. Dessutom spelar den inofficiella kommunikationen en större roll i Norge. Norrmän har i huvudsak en positiv och intresserad attityd till nya saker, och det är lätt att komma överens med dem.

Balans mellan arbetslivet och familjelivet är ett viktigt element i den avslappnade kulturen i Norge. Det lönar sig inte att planera ett möte till fredag eftermiddag eftersom folk åker då ut till stugan. Livskvaliteten är hög i Norge, och det tycker jag är mycket attraktivt.

I dag har jag bott i Oslo i nästan tjugo år. Jag fick min första kontakt med Norge som utbytesstuderande. Jag blev ekonomie magister från handelshögskolan i Åbo och drömde alltid om att resa utomlands. Därför reste jag på utbyte till Österrike. Därefter jobbade jag i Spanien, där jag träffade min norske man. Sedan dess har jag inte bott i Finland. Jag började som rådgivare hos Business Finland i januari, och det här är faktiskt min första finländska arbetsplats!

Det finns två saker i Finland som jag saknar: bastu och varm lunch. I Norge råder en matpakkekultur, dvs. man äter matsäck som man har med sig hemifrån. Det lönar sig att förbereda sig på det. Kantinen på arbetsplatsen serverar ingen varm mat. Att äta en kall småfranska till lunch är fortfarande en chock för en finländare, även om man bott en längre tid i landet!

Läs mer

I vår bloggserie ger rådgivare på Business Finland tips för lyckade affärer på exportmarknader. I blogginläggen presenterar experter i olika länder exportlandets kultur, och tar särskilt upp skillnader mellan exportlandet och Finland. Blogginläggen presenterar också expertens egen berättelse, och vi får veta hur de hamnade i de länder där de arbetar i dag.