Blogg 12.11.2019

Sök dig till Sverige när den finska marknaden inte är nog

Ta med dig ett gott självförtroende, attraktiva produkter och en långsiktig attityd.
Skribenten
Vilma Rissanen

Advisor, Business Finland, Ruotsi
+46 730 28 14 31
vilma.rissanen@businessfinland.fi

Twitter:
@vilma_rissanen

Finländare tror sig ofta känna den svenska marknaden. Överraskningar är att vänta: konkurrensen är hård, och det är inte lika lätt att få in en fot i dörren som i Finland. Den svenska marknaden är ändå stabil, växande, närbelägen och värd att satsa på: Sverige har tillräckligt med köpkraft.

Vi på Business Finlands Sverigekontor hjälper finska företag att internationalisera sig till grannmarknaderna. Företagens exportplaner kan befinna sig i vitt olika stadier: vissa bara överväger att utvidga till Sverige, andra har kommit längre. Det lönar sig absolut att utvidga till Sverige när företaget överväger internationell export. Det finns utrymme för tillväxt i Sverige.

Vi hjälper till att knyta kontakter i Sverige och att föra exportplanerna framåt.

Jag blev rådgivare för Business Finland i Sverige, eftersom jag alltid varit intresserad av Skandinavien och den nordiska marknaden. Mina studier genomförde jag i Sverige, och före det här jobbet har jag arbetat för Finpro och med projekt som hjälpt finska företag ut på den skandinaviska marknaden. Jag har bott i Köpenhamn och London, innan jag återvände till Sverige.

I Sverige arbetar jag med små och mellanstora företag som är verksamma i olika branscher. Vi hjälper till att knyta kontakter i Sverige och att föra exportplanerna framåt.

Vi följer noggrant med situationen på de lokala marknaderna: vi nätverkar med lokala aktörer och samarbetar med till exempel ambassaden, handelskammaren och Finlandsinstitutet.

Megatrenderna är de samma i alla nordiska länder

Megatrenderna är de samma i Sverige som i det övriga Norden: till exempel hållbarhet är på tapeten inom många sektorer, vilket öppnar upp för finsk export. Även digitaliseringen och förändringarna inom handeln är högaktuella i Sverige.

Det finns också många andra finska sektorer som har efterfrågan i det västra grannlandet: smarta energilösningar, medicinsk forskning, hälsoteknik och biovetenskap intresserar svenskarna. Även export av smarta trafiklösningar, programvara och cybersäkerhet lönar sig. För närvarande pågår dessutom flera stora infrastrukturprojekt, som finska företag har möjligheter att medverka i.

Finländarna har ett gott rykte i Sverige. I Sverige kan man också förfina sitt internationella koncept, som senare kan exporteras annanstans till Skandinavien, Europa eller längre bort.

Leverera idéerna i snygga paket och vädja till svenskarnas känslor

Den som bott länge i Sverige kan ha svårt att se skillnaderna mellan den finska och svenska marknaden, men det finns olikheter.
När en finländare söker exportmöjligheter inom någon speciell sektor, är det bra att hålla i minnet att saker tar längre tid i anspråk i Sverige: till exempel är det troligen fler människor som är engagerade i att fatta ett beslut än i Finland, och besluten fattas oftare på känslomässiga grunder.

Faktariktighet är en grundförutsättning för försäljningsarbetet. Dessutom är det viktigt att svensken på riktigt fattar tycke för det som säljs. I Sverige ska man kunna leverera saker i snyggare paket och på ett mer känslomässigt tilltalande sätt.

Sverige har också en längre tradition av kulturell mångfald, vilket präglar samhället på ett annat sätt än i Finland. Även consumer business har en längre historia än i Finland.

Kom ihåg det här när du ska göra affärer i Sverige

  • Var beredd att satsa tid och möda. Att få till stånd en första kontakt kan vara mer krävande än i Finland.
  • Bered dig på hård konkurrens: förbered dig väl – ta ordentligt reda på vilka dina konkurrenter och potentiella kunder är. Tänk på hur du skiljer dig från mängden: hur ska du vinna den svenska kundens förtroende?
  • Lösningarna och produkterna ska läggas fram i snygga, lockande paket.
  • Närvaro på ort och ställe är viktigt. Kom ihåg det här när det gäller språket: gör materialet på svenska om det är möjligt, och tala svenska med dina potentiella kunder – ens en aning.
  • Be om respons. Svenskarnas reaktioner är ofta positiva även när de kanske ställer sig kritiskt till något. Därför lönar det sig att komma med preciserande frågor för att till exempel förstå varför det inte blev någon affär.
  • Fjäska inte. Svenskar siktar högt från första början, så det lönar sig att komma till mötet med ett gott självförtroende.

Fritid och arbete i balans

Det jag gillar bäst i svensk kultur är balansen mellan fritid och arbete: svenskar värdesätter livskvalitet. Stockholm är en livskraftig, internationell stad som inspirerar och som bjuder på innovationer.

Att trivas på jobbet är viktigt för svenskarna. Man tar hänsyn till varje arbetstagare, man söker likstämmighet när man umgås och man diskuterar på jobbet – mycket. Kom ihåg de här olikheterna om du söker dig till Sverige i affärssyfte.

När det är fredag är det vanligt att man samlas på fredagsfika på jobbet, en gemensam pratstund över en kopp kaffe. Då kan man diskutera sådant som har med både arbete och fritid att göra, så som svenskar gör – positivt och med känsla.

Lyssna på Vilma Rissanens tips om marknaden i Sverige

I vår bloggserie ger rådgivare på Business Finland tips för lyckade affärer på exportmarknader. I blogginläggen presenterar experter i olika länder exportlandets kultur, och tar särskilt upp skillnader mellan exportlandet och Finland. Blogginläggen presenterar också expertens egen berättelse, och vi får veta hur de hamnade i de länder där de arbetar i dag.