Blogg 01.12.2020

Håller affärsverksamheten utan hållbar utveckling?

Hur anknyter hållbar utveckling till framgångsrik affärsverksamhet och varför står den i centrum för Business Finlands nya strategi? Kaisa Hernberg, programdirektör för Cleantech-temat, berättar om varför de finländska företagen senast nu bör ta tag i årtusendets viktigaste businesstrend.
Skribenten
Kaisa Hernberg

Programdirektör
Cleantech-temat 

När man talar om hållbar utveckling är det ofta miljövänlighet som vi först kommer att tänka på – vi ska rädda valar, glaciärer och pollinerande insekter. Hållbar utveckling är dock en större fråga där även ekonomisk och social hållbarhet har en viktig roll; vi gör sådant som är bra för miljön, ger goda ekonomiska resultat och förbättrar människors välbefinnande.

De centrala globala hållbarhetsutmaningarna under de kommande decennierna är klimatförändringen, överkonsumtionen av naturresurser samt urbaniseringens och industrialiseringens negativa effekter. Dessa utmaningar måste lösas, och det råder nu stor efterfrågan på lösningar. Den globala marknadspotentialen beräknas vara värd tiotals biljoner euro.

Många finländska företag har redan hittat källor till förnyelse av affärsverksamheten samt tillväxt och konkurrenskraft i hållbar utveckling. De finländska företagens omsättning inom rena lösningar beräknades redan år 2013 till 26 miljarder euro, och år 2017 arbetade omkring 4 000 finländska små och medelstora företag med rena lösningar.

Till de finländska styrkorna hör bland annat energieffektivitet, lösningar för smarta energisystem, husteknik, lösningar för hållbara värdekedjor för batterier, lösningar för elektronisk trafik, biobaserade och återvunna material samt nya bränslen. I det finländska tänkandet framhävs förståelse på systemnivå – vi är bra på att hitta möjligheter i kontaktytorna mellan sektorer och fördomsfritt kombinera lösningar från olika tillämpningsområden.

EU har reagerat på hållbarhetsutmaningarna genom att lansera ett ambitiöst Green Deal -program, vars mål är att skapa grön tillväxt i vår världsdel. Under de närmaste åren kommer EU att förändra sina marknader i hög grad genom att förnya lagstiftningen kring bland annat energisektorn, industrin, byggandet, trafiken, livsmedelsproduktionen och cirkulär ekonomi samt genom att finansiera forsknings- och innovationsverksamhet inom dessa områden med betydande belopp. Business Finlands mål är att Finland ska få en ordentlig andel av marknadsföringen och finansieringen.

Numera är det allt färre som frågar om företagen har råd att följa principerna för hållbar utveckling. En aktuell fråga är om något företag har råd att inte beakta kraven på hållbar utveckling.

Om trycket inte kommer direkt från kunderna kommer den snart från finansinstituten, investerare eller de internationella industriella värdekedjorna. Många finländska företag levererar råmaterial, apparater, komponenter eller tjänster till stora internationella kunder. Dessa företag bör vara beredda på att om det inte ännu finns särskilda krav gällande exempelvis växthusgasutsläpp, materialförbrukning eller vattenfotavtryck, så kommer det snart att finnas det.

Om ditt företag kan lösa kundens hållbarhetsutmaningar har kundrelationen bättre framtidsutsikter.

Inte heller med hållbarhetsutmaningar behöver man vara ensam. Business Finland erbjuder många tjänster för företag som är intresserade av hållbara affärsmöjligheter, från innovationsfinansiering till stöd för internationalisering. Nätverkande lönar sig även i detta avseende, och en utmärkt grund för detta finns i Business Finlands program, som samlar företag kring ett gemensamt tema. Med samarbetets kraft har lilla Finland alla möjligheter att nå toppen inom hållbar affärsverksamhet.

Podcasten om alternativa framtider: Avsnitt 2 Hållbar utveckling

KONE vill vara koldioxidneutralt före år 2030. Företagen har en nyckelroll i främjandet av målen för hållbar utveckling. Hur kan företagens arbete för detta påskyndas? Lyssna på Business Finlands podcast om alternativa framtider.

Lyssna på Business Finlands podcast om alternativa framtider.

Läs mer om Business Finlands verktyg (på finska)

Business Finland erbjuder allt som behövs för förnyelse och internationalisering. Har du de verktyg du behöver för att lyckas internationellt?