Case 21.06.2017

Efter närapå 70 år i branschen vill svetsutrustningsföretaget Kemppi härnäst erövra Asien

Kemppi tog steget ut på den globala marknaden redan på 1950-talet. Takten har inte stannat av. Nu siktar det medelstora företaget att med hjälp av ny batteriteknik och IoT-lösningar ta sig in på den mest konkurrensutsatta svetsmarknaden, nämligen marknaden i Asien.
Mer information
Teresa Kemppi-Vasama

teresa.kemppi-vasama (at) kemppi.com

Mikko Veikkolainen

mikko.veikkolainen (at) kemppi.com

Kemppi har fattat beslut om att företaget vill vara det som styr utvecklingen nu och framöver. Kemppi Oy:s styrelseordförande Teresa Kemppi-Vasama säger att kundernas verksamhet ständigt förnyas och det kräver fördomsfria och oeftergivliga samarbetspartner.

"Digitaliseringen och automationen ändrar konstellationen. Det gäller att fortsätta leta efter tillväxtområden runtom i världen, även om marknaden inte ser ut att växa", säger Kemppi-Vasama.

Hon är företagare i tredje generation. Den första generationen etablerade företaget, medan den andra gick inför en globalisering och skapade ett nätverk av dotterbolag. Den tredje generationen har i uppgift att modernisera företaget och göra det ännu mer globalt än tidigare. Även traditionella företag behöver ta fram innovationer för att vara konkurrenskraftiga.

Företaget siktar på Asien och svetsbranschens huvudmarknad

Kemppis historia fick sin början i Lahtis efter krigen. Företagets grundare och Kemppi-Vasamas farfar, Martti Kemppi, var elmontör till sin utbildning. Till en början sålde företaget till exempel betongkärror, mjölkkärror och bastuugnar som tillverkades genom svetsning.

Snart gick Kemppi ändå över till att ha endast svetsmaskiner.

Redan på 1950-talet tog Kemppi steget ut på den globala marknaden med hjälp av Metex som var en exportorganisation för metallindustrin. Under de senaste åren har Kemppi utvidgat verksamheten mot Asien där merparten av svetsarbetena utförs idag.

"I Asien finns enorma möjligheter när det gäller automation. För tillfället investerar till exempel Kina i väldigt hög grad i robotutveckling", säger Kemppi-Vasama.

Tekes har hjälpt Kemppi att skapa ny affärsverksamhet

Kemppi har deltagit i Tekes program redan i 15 år. Till en början handlade projekten om tjänsteinriktad affärsverksamhet. Här gick funderingarna kring hur företaget utöver produkter kunde erbjuda ett bredare spektrum inom svetsning och maskiner.

Under 2010-talet har målet varit att förändras från att vara maskinleverantör till att leverera kompletta helhetslösningar. Idag är Kemppi ett medelstort tillväxtföretag.

"Under det omfattande projektet åren 2011–2013 fördjupade vi oss i nya trender inom svetsbranschen", säger direktör Mikko Veikkolainen vid Kemppis forsknings-och utvecklingsavdelning.

Inom ramen för projektet utvecklades bland annat en ny batteriteknik som är i bruk i Kemppis nyaste produkt.

Ett stort antal experter inom olika branscher har deltagit i Tekes projekt. Under de senaste åren har Kemppi fokuserat på att produkterna ska vara både mer användarvänliga och kundinriktade.

"Ju större förståelse vi har för kundernas behov, desto mer betjäning som är anpassad till helheten kan vi erbjuda dem", säger Kemppi-Vasama.


Text: Kaiku Helsinki
Bild: Kemppi