Nyhet 03.02.2017

Exporten ökade med över 2,6 miljarder euro hos de små- och medelstora företag som Tekes finansierade

SME

År 2016 fattade Tekes ett positivt finansieringsbeslut för 3 760 projekt till ett belopp på sammanlagt 467 miljoner euro. Totalt fick Tekes 6 830 ansökningar. Inom de projekt som avslutades i fjol uppstod 2 250 produkter, tjänster eller andra innovationer och 1 000 patent eller patentansökningar. Exporten ökade med över 2,6 miljarder euro under perioden 2012-2015 hos de små- och medelstora företag som finansierats av Tekes. SM-företagen ställde som mål upp att nå en omsättning på 9,4 miljarder euro för projekten under målåret 2016.

"Målet för de små- och medelstora företagens omsättning är ambitiöst. Trots detta borde allt fler företag vara modigare i sin innovationsverksamhet. Tekes uppgift är att finansiera de saker med vilka företaget siktar mot en förnyelse genom ett stort språng. Vi uppmuntrar företag att greppa radikala idéer och ta sikte mot genombrott", säger Tekes generaldirektör Pekka Soini.

"Tekes stöd är förnyande, de får företagen och Finland att förnya sig", påminner Pekka Soini.

Konsekvenserna av nedskärningarna syns, nu ska riktningen vändas

Inför 2016 skars Tekes anslag ner med en tredjedel, och konsekvenserna av detta syns redan. Konsekvenserna kommer att synas tydligare under det pågående året. År 2016 minskade Tekes finansiering till universitet och forskningsinstitut till under hälften, till 98 miljoner euro. Detta hade en direkt inverkan på att företagens och forskningsorganisationernas nätverksbildning minskade med 25 procent. Detta är en dålig sak för den forskning som gagnar vårt näringsliv, för utnyttjandet av forskningsresultaten och med tanke på uppkomsten av livskraftiga ekosystem.

"Det behövs sporrar för internationalisering, förnyelse och risktagning. Antalet investeringar har ökat i Finland inom alla delområden förutom inom forsknings- och utvecklingsverksamheten. I den digitaliserande ekonomin baseras tillväxten på f&u-investeringar. Dessa investeringar ger samhället två gånger så stor nytta än för det investerande företaget", berättar Nordeas forskningsdirektör Aki Kangasharju.

"Kapitalinvesterarna har en stor betydelse för att mätta tillväxthungern. Kapitalplacerarna ökar på önskan om och förmågan till tillväxt hos sina objekt. Tekes roll är viktigast för innovationsfinansieringen i begynnelsen, kapitalplacerarna kommer då produkterna görs kommersiella eller lite senare. Arbetsfördelningen fungerar. Med tanke på vår framtid ska vi komma ihåg att innovationsverksamheten är Finlands enda möjlighet", betonar Petri Rouvinen verkställande direktör hos Etlatieto.

Nu borde man agera och göra ändringar om man önskar att Finland i framtiden är konkurrenskraftigt och välmående.

Närmare information

Ari Grönroos
Direktör
Tekes
ari.gronroos (at) tekes.fi 
tfn 050 5577 770