Nyhet 19.10.2017

Fartygsåtervinning leder till ny affärsverksamhet inom marinindustrin

Fartygens skrotningsvolymer kommer att öka de närmaste åren till följd av lastfartygsmarknadens överkapacitet och strängare miljölagstiftning.

I synnerhet när det gäller äldre fartyg med hög bränsleförbrukning kommer det inte alltid att vara lönsamt att installera till exempel katalysatorer för att minska på kväve- och svavelutsläppen såsom de nya bestämmelserna förutsätter. Rederierna kan även känna sig pressade när det gäller att fatta beslut eftersom en prissättning av sjötrafikens växthusgasutsläpp förväntas tas i bruk.

Fartygsåtervinning är miljövänlig och stärker konkurrenskraften

En stor del av världens fartygsflotta skrotas i Asien, i förhållanden som inte når upp till västländernas krav på arbetarskydd och miljöskydd. En förordning från år 2013 om fartygsåtervinning inom EU:s område träder i kraft fullt ut inom de närmaste åren. Syftet med förordningen är att se till att fartyg som för EU-flagg monteras ner och material återvinns på ett säkert och ansvarsfullt sätt i framtiden. Arbetet utförs på varv där avfall eller skadliga ämnen inte hamnar i havet.

"När det gäller den nya generationens fartyg kommer de nya bestämmelserna troligen att leda till en ökning av skrotningsvolymerna som i sin tur uppmuntrar till att utveckla kompetensen i Europa när det gäller nedmontering och återvinning", säger Piia Moilanen, direktör för Tekes program Arktiska hav.

"Fartyg som ska skrotas kan så gott som helt materialåtervinnas. Fartygets tyngd består vanligen till 90 procent av värdefulla metaller, främst stål som är ett viktigt råmaterial för metallindustrin. Andra material som textilier, plast och kompositmaterial kan även effektivt återanvändas eller brukas som energikälla. Betydande materialflöden uppkommer i samband med fartygsåtervinning och uppkomsten av denna industrisektor stöder EU:s mål för cirkulationsekonomin", tillägger Moilanen.

Elina Vähäheikkilä, verkställande direktören vid Meriteollisuus ry, ser en möjlighet att stärka den finländska marinindustrins utbud i fråga om fartygens materialåtervinning. "Ett naturligt steg när det gäller att öka livscykelkompetensen är att kunskap om fartygsåtervinning blir en del av arbetet med att planera, utrusta och bygga nya fartyg. Skrotningen av de äldsta fartygen sätter även fart på utvecklingen av renare och säkrare havslogistik.

Cleantech-marknaden inom marinindustrin växer och kan komma att uppgå till hela 20 miljarder under det närmaste årtiondet. Finland har mycket att vinna på att skapa ny och renare sjöfrakt.

Tekes program Arktiska hav (2014–2017) har hittills finansierat 30 projekt som utvecklar ansvarsfullhet och cleantech-lösningar för havskluster. Projektens totala volym uppgår till cirka 23 miljoner euro, varav Tekes finansiering är cirka 12 miljoner euro. När det gäller marinindustrins förnyelse kan multiplikatoreffekten för projekten "Ship Recycling" komma att vara betydande.


Mer information

Piia Moilanen
piia.moilanen(at)tekes.fi
Tfn 050 5577 748