Nyhet 21.12.2017

Finpro och Tekes blir Business Finland i början av nästa år

I början av januari 2018 fusioneras Finpro som erbjuder tjänster för internationalisering, investering och främjande av turism med Tekes som erbjuder innovationsfinansiering och bildar den nya aktören Business Finland.

Business Finland har som förstahandsmål att erbjuda våra gemensamma kunder en smidig servicekanal när de ska ut i världen eller söker innovationsfinansiering, internationella investeringar eller turister.

Business Finland har som uppgift att vara en katalysator för ny tillväxt och skapa förutsättningar för Finland genom innovationer och internationell tillväxt. Vår strategi har två delar: vi gör det möjligt för företag att växa internationellt samt skapar ekosystem i världsklass för affärsverksamhet och konkurrenskraftig verksamhetsmiljö i Finland.

Våra nuvarande tjänster bibehålls och nya läggs till

Från årets början tillhandahåller vi på Business Finland alla välkända tjänster i anslutning till rådgivning, nätverkande och innovationsfinansiering. Samtidigt börjar vi utveckla nya, gemensamma experttjänster inom våra olika verksamhetsområden.

På samma sätt erbjuder våra bekanta experter sina tjänster i samma uppgifter som tidigare. Tveka inte att kontakta oss! Mot slutet av kommande sommar är vår nya organisation på plats och många av våra experter kan ha bytt uppgift. Vi håller våra kunder och intressegrupper uppdaterade om utvecklingen.

Ny synlighet på nätet

I början av året lanserar Business Finland nya tjänster på nätet. Vår nya webbplats businessfinland.fi publiceras den 8 januari 2018. Där finns vår service indelad på ett sätt som vi tror motsvarar behoven hos våra kunder. Tack till våra kunder som var med och bestämde hur vår nya servicekanal skulle se ut.

Just nu återfinns Visit Finlands tjänster på den bekanta  webbplatsen visitfinland.fi, www.visitfinland.com/travel-trade/ och Invest in Finlands tjänster finns på investinfinland.fi.

Du hittar oss på Tekes och Finpros bekanta besöksadresser runt om i Finland och i världen. I Helsingfors finns vi i samma lokaler i Team Finland-huset på adressen Porkalagatan 1.