Nyhet 13.02.2018

Ett nytt program för AI och plattformsekonomi inom affärsverksamhet från Business Finland

Avsikten med programmet AI Business är dels att Finland ska bli världens bästa ställe när det gäller att utveckla och använda artificiell intelligens och plattformsekonomi inom affärsverksamheten, dels att här ska byggas globala ekosystem och testplattformar som lockar investeringar.

Den artificiella intelligensen (AI) utvecklas i snabb takt och har en oändlig användningspotential. AI kan användas inom kundbetjäningen liksom vara till värdefull hjälp vid diagnostisering. En inriktning inom AI är självlärande gränssnitt. När man på riktigt kan prata med digitala tjänster är tröskeln att använda dem betydligt lägre. I fjol inleddes kampanjen Team Finland Augmented Intelligence som innebar att finansiering beviljades till mer än 50 projekt med anknytning till AI, och vissa av dem står redan inför en kommersialisering. Den kampanjen blir nu en del av det nya programmet AI Business.

Finansieringen är inriktad på att utveckla B2B-plattformar och affärsverksamhetsekosystem som generar dem. Finland har nu alla tiders chans att i synnerhet tillsammans med andra EU-länder bygga betydande nya plattformar.

Globala tillväxtbranscher

Inom ramen för programmet AI Business finansieras sådana finländska startupföretag, små och medelstora-, Midcap- och stora företag som utvecklar och använder AI och plattformsekonomi i affärsverksamheten. Programmet erbjuder även internationella kontaktnät och tjänster för internationalisering, det vill säga för utvalda företag arrangeras besök hos stora globala företag. AI Business finansierar även forskning och i synnerhet samprojekt mellan universitet, forskningsinstitut och företag. Dessa projekt handlar till exempel om att forska kring nya AI-tekniker och hur de kan tillämpas samt affärsmodeller för plattformsekonomin.

Programmet pågår i fyra år och omfattar 200 miljoner euro, varav Business Finlands andel är cirka hälften. Med de 60 miljoner euro som är avsedda för partnerskapsmodellen Tillväxtmotorer kan finansiering beviljas till exempel digitala plattformar som genererar betydande nätverkseffekter.

Finland ska bli det bästa stället för att utveckla, testa och investera

"Finland har årtionden av erfarenhet av att forska kring bland annat neuronätverk liksom många tillväxtföretag som samarbetar med forskningsinstitut. Enligt uppskattningar utgör AI och plattformsekonomin 30 procent av Finland bruttonationalprodukt år 2030. Business Finland har i uppgift att dela risken när det gäller att utveckla radikala innovationer och öppna dörrar när dessa ska säljas på den globala marknaden. Vi vill se att Finland just inom AI och plattformsekonomin blir världens bästa ställe med tanke på att forska, utveckla, testa och investera. I form av konkreta åtgärder fortsätter vi det värdefulla arbetet som inletts av AI-gruppen tillsatt av minister Lintilä”, säger Business Finlands generaldirektör Pekka Soini.

Den här arbetsgruppen utreder framtiden för AI i Finland med avsikten att sammanställa ett förslag till åtgärder för hur Finland kan dra nytta av artificiell intelligens i samhället överlag.

Bekanta dig med utredningen Artificiell intelligens – den nya elektriciteten här

Mer information

Outi Keski-Äijö
Expert
Business Finland
tfn +358 (0)2950 55663
outi.keski-aijo (at) businessfinland.fi

Bekanta dig med programmet AI Business