Nyhet 04.05.2018

Program för individualiserad hälsa

Business Finland startar ett nytt program på hälsoområdet. Programmet ska skapa ny internationell affärsverksamhet och innovationer på plattformar för individualiserad hälsa samt locka utländska investeringar till Finland. Målet är att Finland ska vara en global föregångare inom individualiserad hälsa fram till 2025.

Fokus för programmet är att utnyttja data i främjandet av hälsa och välfärd. Genom att kombinera information från olika källor såsom genom-, hälsovårds- och biobanksdata eller livsstilsdata som individen själv samlar in, kan vi främja hälsa och individualiserad vård samt föregripa sjukdomar. Den ledande tanken är att såväl individerna som hela samhället gagnas av att hälsodata utnyttjas mångsidigt.

"Individualiserad hälsa innebär utöver att välja den bästa vården separat för varje individ, även att beakta individuella önskemål. Till exempel hur var och en finner det bäst att sköta sin egen hälsa, det må sedan vara via en smart enhet, en sporrande grupp eller sociala medier. Tillämpningarna av individualiserad hälsa utgör en enorm möjlighet både för allas vår välfärd och för spridandet av finländskt kunnande i världen", sammanfattar Pekka Simula från Herantis Pharma. Simula är också ordförande för Advisor Board inom hälsosektorn vid Business Finland.

"Programmet som startas erbjuder det finländska näringslivet hela Business Finlands breda spektrum av tjänster. Programmet ger verktyg såväl för att bygga affärsekosystem som för att öka exporten, innovationerna och investeringarna som riktas till Finland. Vi bidrar via programmet till hälsosektorns tillväxtstrategi genom att snabba upp konkurrenskraften och tillväxten", säger direktör Minna Hendolin vid Business Finland.

Programmet har beretts i nära samarbete med företag, forskningsorganisationer och intressegrupper. I beredningen kartlades behoven hos företagssektorns aktörer som verkar inom hälso- och välfärdsbranschen i Finland samt vilka typer av åtgärder de önskar sig av programmet.

Programmet presenteras bl.a. på evenemanget Health Tuesday den 8 maj 2018 (även webcast) och på konferensen HealthBio i Åbo den 5-6 september 2018.

Mer information

Minna Hendolin
minna.hendolin (at) businessfinland.fi
+358 (0) 2950 55665

Harriet Gullstén
+358 (0) 2950 55776
harriet.gullsten (at) businessfinland.fi

Outi Tuovila
+358 (0) 2950 55279
outi.tuovila (at) businessfinland.fi


Beställ vår hälsa och välfärd nyhetsbrev (brev på finska och på engelska)