Nyhet 29.11.2018

Finsk paviljong vid olympiska och paralympiska sommarspelen i Tokyo 2020

Business Finland arrangerar en finsk paviljong i samband med de olympiska och paralympiska sommarspelen år 2020. Paviljongen kommer att ha ett centralt läge i värdstaden Tokyo på tomten till Finlands ambassad i Japan. Partnerföretag söks som bäst för projektet.

Syftet med paviljongen är att erbjuda finländska företag en möjlighet att skapa ny affärsverksamhet i Japan och få nya kontakter på marknaden. Samtidigt är avsikten att skapa en positiv bild av Finland för att göra vårt land attraktivt med tanke på turism och investeringar.

Paviljongen byggs på tomten till Finlands ambassad i Japan som har ett fördelaktigt läge i centrum av Tokyo. Medan de olympiska och paralympiska spelen pågår kommer den egna nationella samlingsplatsen att fungera som de finländska lagens officiella National Hospitality House. Officiella delegationer från finska staten, Finlands Olympiska kommitté och Finlands Paralympiska kommitté, liksom elitidrottare och OS-turister kommer att besöka paviljongen.

Japan är en viktig handelspartner för Finland

När det kommer till länder utanför Europa är Japan Finlands tredje största handelspartner efter USA och Kina. År 2017 slog exporten till Japan nya rekord och steg med 28 procent till 1,3 miljarder euro. I framtiden kommer de finländska företagens export till Japan att underlättas av det frihandelsavtal (EPA) som i juli undertecknades mellan EU och Japan. Avtalet träder i kraft i februari 2019.

– Japan är en intressant marknad för finländska företag och Finlands paviljong ger en möjlighet att visa upp sakkunskap och kompetens på marknaden. När det gäller OS i Tokyo har Japan gått inför förnybara energilösningar, cirkulär ekonomi, artificiell intelligens, framtidens nya teknik och robotik. Därför är lösningar som knyter an till dessa särskilt intressanta. Men även bland annat rena finländska livsmedel, välfärdsrelaterade lösningar liksom aktiv innovationsverksamhet och Finland som resedestination är av intresse i Japan, säger Pekka Laitinen, Senior Advisor vid Business Finlands byrå i Tokyo.

Global synlighet för finländsk kompetens

De olympiska och paralympiska sommarspelen i Tokyo ger en unik möjlighet för företag att få global synlighet för sin sakkunskap och kompetens. För tillfället söks partnerföretag i olika storleksklasser som även får en möjlighet att inverka på evenemangs- och utrymmesplaneringen.

– De evenemang som arrangeras i samband med de olympiska spelen bildar en unik helhet och hela världen riktar blickarna mot Japan. De finländska företag som blir partnerföretag kommer till fullo att kunna dra nytta av detta storevenemang och därtill hörande synlighet, säger Petri Tulensalo, Head of Sports Cluster vid Business Finland.

Ett liknande koncept genomfördes under OS i Rio 2016 och den paviljongen hade mer än 35 000 besökare. Finlands paviljong i Tokyo skiljer sig från konceptet i Rio såtillvida att om det behövs kan paviljongen efter OS ha fortsatt verksamhet ännu på hösten i form av företagens olika temadagar, temaveckor och exportfrämjande kampanjer.

Mer information

Petri Tulensalo
Head of Sports Cluster, Business Finland
petri.tulensalo (at) businessfinland.fi
+358 40 343 3437

Pekka Laitinen
Senior Advisor, Business Finland i Tokyo
Pekka.laitinen (at) businessfinland.fi
+818 05 172 5984