Nyhet 11.07.2019

Finlands Eu-ordförandeskapsperiod inleddes – Business Finland främjar Europeiskt samarbete

Bild: Susanna Lehto/ Business Finland (HIMMS2019/Messukeskus)

Finlands EU-ordförandeskapsperiod inleddes den 1 juli. Perioden erbjuder ett utmärkt tillfälle att inverka på EU:s och Finlands framtida konkurrenskraft, på hållbar tillväxt och investeringar i forskning och utveckling. Business Finland har som mål att föra fram Finland som en viktig föregångare inom innovationsverksamhet och hjälpa sina kunder att dra nytta av finansiering och samarbetsnätverk inom EU.

– Under Finlands EU-ordförandeskapsperiod arrangeras i Finland utöver officiella möten även evenemang som erbjuder utmärkta möjligheter att stärka det allt viktigare europeiska samarbetet, främja viktiga teman och utnyttja den penningpott som EU delar ut. Det lönar sig nu för finländarna att vara aktiva och delta i till exempel de evenemang som även Business Finland arrangerar. Det finns nu möjlighet att komma med i pågående och kommande projekt, värdekedjor och initiativ. Till våra främsta teman hör till exempel digitalisering, energibranschen och batteri industrin, cirkulär ekonomi och hälsa. Tillsammans kan vi påverka beslut om på vilka sätt man satsar och vad man satsar på inom forsknings- och innovationsverksamhet i Finland och övriga Europa, säger Eero Silvennoinen vid Business Finland.

Det nuvarande ramprogrammet Horisont 2020 närmar sig redan slutet, och de sista stora och viktiga finansieringsansökningarna öppnas i år. Det finns fortfarande 13,5 miljarder euro i finansiering att ansöka om. Det lönar sig att utnyttja ansökningarna till att bygga upp det europeiska samarbetet och internationella nätverk. På olika möten förbereds samtidigt innehållet för ramprogrammet Horizon Europe som inleds 2021.

Evenemang under ordförandeskapsperioden i vilka Business Finland deltar

Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019 (Messukeskus, Helsingfors) 19–20.9.2019. Evenemanget arrangeras av Europeiska kommissionen, och samarbetspartner är Business Finland, arbets- och näringsministeriet, Sitra, VTT. Evenemanget är avgiftsfritt och öppet för alla, men kräver förhandsregistrering på kommissionens webbplats.

Ytterligare information här och på en av Business Finland nyligen publicerad webbplats. Ytterligare information

European Days for Sustainable Circular Economy 30.9–1.10.2019. Tre parallella konferenser: CE 2019 – Sustainable transition to a low-carbon, climate resilient circular economy: creating the knowledge base, Manufuture 2019 – Sustainable and Smart Manufacturing ja SI 2019 – Sustainable innovation. Ytterligare information

Konferensen SET Plan 14–15.11.2019. Den strategiska EU-planen för energiteknik SET-Plan strävar efter att påskynda utvecklingen och ibruktagandet av koldioxidsnål energiteknik. Ytterligare information

European Forum for Electronic Components and Systems EFECS 2019 19–21.11.2019 Ytterligare information

Mer information

Eero Silvennoinen
Head of International Innovation Collaboration
Business Finland
eero.silvennoinen (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 813

Elina Holmberg
Senior Director
EU and International Innovation Collaboration
elina.holmberg (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 606
 

#EU2019FI