Nyhet 08.03.2019

Digital Trust Finland-programmet startar – affärsverksamhet som bygger på förtroende

Grunden för ett tryggt och fungerande modernt informationssamhälle är digitala system samt datanät och tjänster i anslutning till dessa. Business Finlands Digital Trust Finland-program hjälper finländska företag utnyttja växande marknader och bereda sig på möjligheter och hot i anslutning till framtida teknologier. Det nya programmet är en viktig del av Business Finlands betydande satsningar på digitaliseringen.

Målet med Business Finlands Digital Trust Finland-program är att försnabba uppkomsten av nya innovationer och ökad affärsverksamhet inom trygghets- och förtroendelösningar med hjälp av Finlands förtroendekapital ur såväl lösningsleverantörernas som användarnas synvinkel. Utöver innovationsfinansiering erbjuder programmet internationaliseringstjänster och stärker ekosystem i Finland med investeringar. Programmet som pågår 2019–2023 finansierar innovationsprojekt till det totala beloppet 100 miljoner euro.

Programmet är avsett för kritiska finländska företag inom kommunikation och dataskyddsföretag (programvaror, utrustning, tjänster), forskningsinstitut, instanser som utnyttjar dataskyddslösningar, såsom stora industriella företag och företag inom hälsobranschen och aktörer inom Smart Finance och MyData.

Business Finland satsar under de kommande fem åren genom Digital Trust-, New Space Economy-, Connected Intelligent Industries-, Smart Mobility- och AI Business-programmen ungefär en miljard euro på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Business Finlands andel är cirka 500 miljoner euro.

Ytterligare information

Hanna Marttinen-Deakins
Senior Director, Digitalization
+358 40 343 3348
hanna.marttinen-deakins (at) businessfinland.fi

Mika Klemettinen
Director, Digitalization
+358 50 483 6661
mika.klemettinen (at) businessfinland.fi

Till Digital Trust Finland-webbsidor