Nyhet 15.02.2019

Stor ökning i internationella företags investeringar i Finland

Business Finland offentliggjorde resultat för sitt första verksamhetsår 14.2. Organisationen har haft en betydande roll för företagens tillväxt och internationella företags investeringar i Finland. För Business Finlands kundföretag var 2018 ett tillväxtår, då företagens export ökade med 24 %. Mätt i euro ökade utländska företags investeringar med 44 %.

Business Finland har fortsatt föregångarna Tekes och Finpros arbete för det finländska samhället målmedvetet och resultatrikt. Det är ett obestridligt faktum att offentlig, väl inriktad innovationsfinansiering har en direkt koppling till företagens och därigenom hela landets framgång.

"Även med knappa resurser utför vi ett resultatrikt arbete för Finlands välfärd. Varje euro som investeras i innovationer ger en 20–30-faldig hävstångseffekt för ny tillväxt och förnyelse. Ökningen i innovationsfinansiering på 300 miljoner euro som näringslivet kräver skulle,inklusive multiplikatoreffekter skapa 60 000 nya arbetstillfällen och ny export för ett värde på 6 miljarder euro. Allt detta är möjligt på en valperiod", säger Pekka Soini, generaldirektör på Business Finland.

Företagen anser att Business Finlands finansiering är den viktigaste finansieringskällan för förnyelse. Detta syns även i tillväxtsiffrorna från företag som fått ett positivt finansieringsbeslut från Business Finland.

"Omsättningen i de SMF-företag som vi finansierat ökade med 20 % åren 2014–2017, medan företag som inte var våra kunder samtidigt ökade sin omsättning med 13 %. Våra kunder ökade sin export med 24 % och förädlingsvärdet i de SMF-företag som vi finansierat ökade med 22 %, en bra siffra för förnyelse", säger Soini.

Finland är ett attraktivt land för internationella finansieringar

Förra året investerade Invest in Finlands 45 utländska kundföretag över 475 miljoner euro i Finland, en ökning med 44 % från året innan. Genom dessa investeringar skapades 1 180 direkta arbetsplatser i Finland, varav en del har skapats genom företagsförvärv. Förra året hade Business Finlands ansvarsområde Invest in Finland närmare 1 000 nya internationella kundkontakter, av vilka över 100 också besökte Finland.

Enligt EY:s utredning var Finland det nordiska land som åren 2008–2015 lockade flest direkta utländska nygrundande (greenfield) investeringar. Greenfield-investeringarna i Finland har ökat under åren 2008–2015, då antalet investeringsprojekt var 630 stycken. Åren 2003–2007 var antalet investeringsprojekt avsevärt mindre, 151 stycken. Greenfield-investeringarna ökar produktionskapaciteten i Finland och stöder därmed ökningen i antalet arbetsplatser och den ekonomiska tillväxten.

"De företag som fått stöd för att komma till Finland från Invest in Finland betalade under 2012–2017 185 miljoner euro enbart i samfundsskatt och 436 miljoner euro i inkomstskatt," säger Antti Aumo, direktör med ansvar för investeringar.

År 2018 kom sammanlagt cirka 270 nya utländska företag i Finland och cirka 200 företa som redan fanns i Finland gjorde en fortsatt investering. Flest nya företag kom från Sverige (77), Storbritannien (69) och Norge (21). De största branscherna var hälso- och välfärdssektorn samt ICT. Enligt en utvärdering som Copenhagen Economics gjort kan 1 000 arbetstillfällen som ett utländskt företag skapat i bästa fall med multiplikatoreffekter skapa upp till 3 500 arbetstillfällen.

"Direkta utländska investeringar har många nationalekonomiska effekter. Direkta effekter är löner som företagen betalar och den vinst som företagen gör, vilka ger skatteintäkter. Indirekta effekter uppstår när utländska företag gör anskaffningar hos finländska företag. Dessutom överförs kunskap och kompetens, nya tekniker ökar nya investeringar och lockar även andra utländska företag till Finland", förklarar Aumo.

De cirka 4 300 utländska företagen i Finland sysselsätter cirka 255 000 personer här, vilket är över 17 % av personalen i företag verksamma i Finland. Enligt Statistikcentralens uppgifter var omsättningen för alla utländska företag i Finland 92,2 miljarder euro år 2017. Detta var nio procent mer jämfört med föregående år. Mätt i både antal anställda och omsättning var industribranschen den mest betydande.

Attraktiv kompetens även för internationella kapitalinvesterare

Uppstartsföretagen har mer än tredubblat mängden internationella kapitalinvesteringar under de senaste fem åren. Business Finland har haft en mycket stark roll som finansiär när det gäller de företag som fått investeringar. Med hjälp av större finansieringsrundor och finansiering från Business Finland kan framgångsrika företag som växer på den internationella marknaden skapas.

"Finansiering från Business Finland föregår större kapitalinvesteringar. Som finansiär delar vi på risken med företagarna genast i början och hjälper företagen i att nå internationell tillväxt. Efter år 2010 har internationella direkta placeringar i finländska tillväxtföretag tiodubblats", säger Marjo Ilmari, direktör med ansvar för uppstartsföretag.

Ett bra exempelföretag är ICEYE, ett bolag som utvecklar radarsatelliter och som fokuserar på att avbilda jordklotet, som fick ett kapitallån på 10 miljoner euro av Business Finland för tillverkning av SAR-satelliter och för att starta Platsernas Internet (Internet of Locations). Företaget har även samlat gott om övrig extern finansiering.

Visit Finland stöder tillväxttrenden inom turism

Turismen i Finland fortsatte växa från rekordnivån året innan. Utländska övernattningar ökade med 1,3 procent 6,8 miljoner. Europa är Finlands viktigaste marknad, eftersom mer än hälften (53 procent) av övernattningarna kommer från Europeiska unionen, medan Asien stod för 16 procent av övernattningarna. Under 2018 satsade Visit Finland tillsammans med företag i turismbranschen på marknadsföring och försäljning i synnerhet på huvudmarknaderna i Tyskland, Storbritannien, Kina och Japan samt på marknaderna med stabil tillväxt i bl.a. Nederländerna, Frankrike och USA. Dessutom gjorde Visit Finland insatser på de snabbväxande, nya turismmarknaderna i Indien och Arabemiraten.

Turismindustrin är på uppgång och Finland har en stor potential att bli det attraktivaste resmålet i Norden. Enligt Visit Finland finns nyckeln till framgång i riksomfattande samarbete.

Business Finlands finansieringssiffror 2018

Ansökt finansiering 958 M euro, 6060 st.

 • Vi sparrar företagets tillväxtvision och hjälper till att identifiera centrala flaskhalsar med tanke på tillväxten redan före finansieringsansökan.

Beviljad finansiering 565 M euro, 4 440 st.

 • till företag 451 M
 • forskning 114 M

Av den beviljade företagsfinansieringen

 • bidrag 258 M
  • varav innovationsfinansiering 193 M
 • lån 193 M

De projekt som avslutades 2018 genererade

 • 2 906 nya eller förbättrade processer, tjänster, produkter eller applikationer
 • 816 lärdomsprov
 • 1 303 patent eller patentansökningar

Team Finland Market Opportunities

 • år 2018 aktiverades fler än 2 500 företag via tjänsten (krävt åtgärder av företaget)
 • nya publikationer 590 st.

Källor: Business Finlands egna data, målutredning som Business Finland beställt (2018) "Ekosystem i världsklass och en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö" (publiceras senare). FDI Attraction Scoreboard, Copenhagen Economics 2016. Statistikcentralen. EU.

Läs mer

Mer information

Business Finland: Pekka Soini, generaldirektör, tfn 029 50 55700
Företag och finansiering: Marjo Ilmari, tfn 050 5577 668
Invest in Finland: Antti Aumo, tfn 040 5050 477
Visit Finland: Katarina Wakonen, tfn 0400 723 088

E-postadresser fornamn.efternamn@businessfinland.fi