Nyhet 30.01.2019

Metsä-paviljongen som representerar finländsk träarkitektur reser sig i centrum av Tokyo – En utmärkt chans för finländska företag att nå den japanska marknaden

(c) HELIN & CO ARKKITEHDIT

Metsä-paviljongen förverkligad av Business Finland och Metsä Group som tornar upp sig över centrum av Tokyo i samband med sommarolympiaden år 2020 byggs av finländska trävaror. Paviljongen som byggs på tomten för Finlands ambassad i Japan erbjuder finländska företag en inspirerande möjlighet att presentera sina produkter och tjänster i Japan.

Finländska träprodukter och arkitektur står på första parkett i centrum av Tokyo i form av en träpaviljong. Metsä-paviljongen reser sig i centrum av den japanska huvudstaden i samband med sommarolympiaden och paraolympiaden år 2020. Business Finland förverkligar paviljongen i samarbete med Metsä Group, utrikesministeriet och Finlands Olympiska Kommitté.

”Paviljongen skiljer sig helt från andra vanliga paviljongbyggnader. Arkitekturen är finländsk: måttfull, men intelligent och med beaktande av miljön. Vi tror att den verkligen skiljer sig ur mängden på ett positivt sätt”, säger Petri Tulensalo, Head of Sports Cluster på Business Finland.

”I samband med olympiaden vill vi presentera finländsk hållbar cirkulär ekonomi och i synnerhet effektivt bygge med trä”, säger Mikko Saavalainen, utvecklingsdirektör för Metsä Wood för träproduktindustrin inom Metsä Group.

Traditionellt träbygge och hållbar modernitet

Såväl i Finland som i Japan finns en stark tradition inom träbygge. I Japan uppskattas framför allt enkelt, elegant och avskalat byggande. Paviljongen är planerad för att tilltala både japaner och finländare på ett nytt och överraskande sätt.

”Paviljongen är lätt att närma sig och autentisk, men samtidigt högklassig och elegant”, säger arkitekt Pekka Helin som planerat paviljongen.

Byggnaden ger uttryck för den naturliga karaktären hos kertopuu®, byggets snabbhet, lätthet och miljövänlighet och åskådliggör hur mångsidigt trä kan användas vid industriellt bygge.

”Paviljongen byggs med i Finland förhandsproducerade Kerto LVL-element. Enligt samma princip byggs även höghus”, säger Saavalainen.

Ett av paviljongens teman är hållbarhet. Den ungefär 200 kvadratmeter stora paviljongen planeras i Finland och träelementen packas i ungefär femton containrar som transporteras till Japan, packas upp i nummerordning och sätts ihop på ambassadens tomt. Avsikten är att byggnaden ska utnyttjas även i framtiden.

”Då paviljongen inte längre behövs kan den tas isär, packas i containrar och transporteras till nästa ställe. Det centrala budskapet som paviljongen förmedlar till sina besökare är hur trä förädlas i Finland för industriell användning på ett ekologiskt och hållbart sätt”, säger Helin.

Finländska företag presenterar sig

Medan de olympiska och paralympiska spelen pågår kommer paviljongen att fungera som de finländska lagens officiella National Hospitality House. Officiella delegationer från finska staten, Finlands Olympiska kommitté och Finlands Paralympiska kommitté, företagskunder och samarbetspartner samt elitidrottare och OS-turister kommer att besöka paviljongen. På hösten efter de olympiska spelen är paviljongen fortsättningsvis i användning av företagen fram till årets slut.

”Att olympiaden lyckas är viktigt för japanerna och de företag och organisationer som bidrar till detta kommer man att komma ihåg länge. I paviljongen kan finländska företag presentera sina produkter och sin verksamhet för japanerna och andra internationella gäster genom att använda egna visuella uttrycksmetoder”, beskriver Petri Tulensalo på Business Finland.

För paviljongen söker man företag inom flera olika branscher: mat och dryck, digitala lösningar, hälsovård, energi, cirkulär ekonomi, turism och olika konsumentprodukter är växande exportbranscher i Japan. Paviljongen intresserar både företag som redan har verksamhet i Japan och företag som siktar på den japanska marknaden.

”För paviljongen söker vi såväl företag som redan är verksamma i Japan som företag som håller på att etablera sig på den japanska marknaden”, sammanfattar Tulensalo.

Mer information

Petri Tulensalo, Head of Sports Cluster, Business Finland
petri.tulensalo (at) businessfinland.fi
Tfn +358 (0)40 343 3437

Mikko Saavalainen, Utvecklingsdirektör, Metsä Wood
mikko.saavalainen (at) metsagroup.com
Tfn +358 (0)50 555 1903