Nyhet 19.08.2020

Än hinner man söka tillfälligt forsknings-, utvecklings- och innovationslån hos Business Finland

Har coronakrisen orsakat ett behov av att förnya affärsverksamheten i ditt företag eller att utveckla den? Som stöd för utvecklingsarbetet kan man söka forsknings-, utvecklings- och innovationslån (FUI) hos Business Finland senast 31.10 2020.

Den tillfälliga finansieringen är avsedd för företag i aktiebolagsform (Oy, Oyj), små och medelstora företag och midcap-företag samt stiftelser och föreningar med betydande affärsverksamhet, vilka med hjälp av utvecklingsarbetet strävar efter att finna metoder som löser störningssituationen i affärsverksamheten som orsakats av corona.

Även för företag på den inhemska marknaden

Det tillfälliga FUI-lånet avviker från Business Finlands normala FUI-finansiering på så sätt att finansieringen inte förutsätter strävan efter exportmarknaden. Denna finansiering kan också beviljas företag, stiftelser och föreningar som endast har verksamhet på den inhemska marknaden och som med lösningen som utvecklas strävar efter nationell konkurrensförmån.

Finansiering kan beviljas ett FUI-projekt vars slutresultat är nya lösningar som möjliggör lönsam och hållbar affärsverksamhet för företaget efter coronakrisen. Lösningen ska ha ett betydande nyhetsvärde på marknaden, inte endast för företaget själv.

Med finansieringen kan man till exempel:

  • • Förnya sitt nuvarande utbud och sina verksamhetsmetoder
  • • Förnya sina leverans- och produktionskedjor
  • • Utveckla nya lösningar för branschen eller den egna verksamhetsmiljön
  • • Utföra pilotförsök och testa lösningar i den verkliga verksamhetsmiljön och/eller tillsammans med kunderna
  • • Öka sin förståelse för kundernas beteende och behov
  • • Utveckla sin egen anpassningsförmåga och smidighet för att kunna reagera tillräckligt snabbt och flexibelt på förändringar i kundernas behov och i verksamhetsmiljön.

Lån kan ansökas till utvecklingsprojekt vars omfattning är minst 150 000 €. Lån som beviljas av Business Finland utgör i regel 70 procent av de godkända kostnaderna för projektet. Lånetiden är i regel 7–10 år. Lånebeloppet är 100 000–500 000 euro. Mottagaren av finansiering ska alltså ha en affärsverksamhet av sådan storlek att företaget kan förverkliga ett sådant projekt och senare kan betala tillbaka lånet med avkastningen från affärsverksamheten.

Läs mer och sök senast 31.10.2020