Nyhet 01.06.2020

Projektet Post-Quantum Cryptography utvecklar kvantsäker krypteringsteknik

Målet med projektet är att påskynda uppkomsten av innovationer som grundas på digitalt förtroende samt ökningen av näringsverksamhet. Business Finland har beviljat projektet ett betydande finansiering för produktutvecklingen.

Business Finlands program Digital Trust finansierar utvecklingen av kvantsäkra krypteringstekniker i projektet Post-Quantum Cryptography, PQC med sammanlagt ca tre miljoner euro. Målet är att öka Finlands förtroendekapital genom att utnyttja uppkomsten av nya innovationer och ökad näringsverksamhet i lösningar och tjänster för säkerhet och förtroende både ur lösningsleverantörernas och användarnas synvinkel. Projektets hela omfattning är sex miljoner euro.

Företag som deltar i PQC-projektet är Advenica, Bittium, Insta, Sectra, SSH och Tosibox samt forskningsorganisationerna Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och VTT. Med finns också myndigheter som är centrala för den nationella säkerheten.

Den globala betydelsen av digitalt förtroende ökar

Post-Quantum Cryptography består av flera arbetspaket där man undersöker och utvecklar kvantsäkra algoritmer och tekniker. Med kvantsäkerhet avses krypteringsmekanismer som ger säkerhet mot dataintrång som görs med kvantdatorer i framtiden. Dessutom utvecklar projektet nationella rekommendationer för bedömning av kvantsäkerhet samt undersöker kvantberäkningens effekter på samhället. Projektet som avslutas år 2022 leds av VTT Oy.

Mer information

Kirsi Kokko
Head of Digital Trust
Business Finland
+358 50 550 2023
kirsi.kokko (at) businessfinland.fi

Kimmo Halunen
Research Team Lead, D. Sc. (Tech.)
Applied Cryptography
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
+358 40 675 1836
kimmo.halunen (at) vtt.fi

Digital Trust Finland-program hjälper finländska företag utnyttja växande marknader och bereda sig på möjligheter och hot i anslutning till framtida teknologier.