Nyhet 17.03.2020

Vi bistår företagen under coronaepidemin

Kuva: Aleksi Poutanen

Företagen är förståeligt nog oroliga över framtiden för de egna forsknings- och utvecklingsprojekten då effekterna av coronaviruset på ekonomin ökar. För tillfället har coronaviruset ingen betydande påverkan på Business Finlands finansieringsverksamhet.

Finansiering kan sökas och beviljas som normalt och betalas även ut som normalt. Business Finland förhåller sig ytterst positivt till ändringar i projekttiden och lånetiden för pågående projekt och strävar efter flexibilitet i all sin verksamhet.

Vid behov kan företag förkorta rapporteringsintervallen för projekts innehåll och kostnader, vilket innebär att de kan få betalt för projektets kostnader snabbare. Man kan även beviljas amorteringsfrihet för lån. Även för finansieringsvillkor beviljas tilläggstid flexibelt.

Finansieringsverksamheten pågår som normalt

För vissa företag kan minskningen i efterfrågan innebära att man satsar mer på utveckling än normalt. Genom att aktivera forsknings- och utvecklingsverksamhet kan företag hålla sina anställda sysselsatta och bereda sig på den hårdare konkurrensen efter krisen med ännu bättre lösningar, tjänster och produkter.

Business Finland kan bära en del av risken inom företags forsknings- och utvecklingsprojekt. För helheten som finansieras kan man bland annat godkänna kostnader som uppkommer av den egna personalens forsknings- och utvecklingsarbete. Vid lånefinansiering av forskning- och utvecklingsverksamhet beviljar Business Finland företag ett förskott, som vanligtvis är 30 procent av den beviljade finansieringen. Detta kan underlätta forsknings- och utvecklingsarbete i en situation där företagets ekonomiska situation i övrigt försämras tillfälligt. Man kan ansöka om finansiering och finansiering beviljas kontinuerligt för nya idéer inom forskning och utveckling.

Flexibla ändringar i projekt

Det är även möjligt att retroaktivt ansöka om ändringar i projekttiden, fördröjt förverkligande eller projektplanens innehåll för pågående projekt som finansieras av Business Finland fram till att projektets slutrapporteringsdag närmar sig. Det finns alltså ingen anledning till panik. Om inledningen av ett projekt som redan beviljats finansiering fördröjs, kan en ny tidtabell och övriga nödvändiga uppdateringar för projektet göras då projektet de facto kan inledas.

Svar på vanliga frågor från våra kunder

1. Om framskridandet av vårt projekt fördröjs, kan vi utgå från att projektet beviljas tilläggstid så att det kan genomföras i sin helhet men under en längre tidsperiod?

Det är mycket möjligt att genomförandet av projekt kan fördröjas. Beviljande av tilläggstid är normal praxis för Business Finland och fördröjning på grund av coronaviruset är en godtagbar orsak till förändringar i tidtabellen. Man kan ansöka om tilläggstid fram till slutrapporteringsdagen för projektet, det finns alltså ingen anledning till panik.

2. Vad ska vi göra om inledningen av ett projekt som redan beviljats finansiering fördröjs på grund av coronaviruset?

Om inledningen av projektet fördröjs av en motiverad anledning kan projektet beviljas tilläggstid (detta innebär egentligen en ändring av tidtabellen för projektet). En anledning till fördröjningen kan exempelvis vara coronaviruset. Många gånger är det säkert bäst att vänta med att inleda projektet. Det lönar sig inte att ändra inledningsdagen, men enligt behov kan avslutningsdagen ändras. Ändringen kan genomföras då man de facto kan påbörja projektet och göra en realistisk bedömning av den nya tidtabellen.

3. Projektet kan tillfälligt inte fortskrida delvis eller helt och vi kan hamna i en situation där vi är tvungna att delvis permittera personer som reserverats för projektet. Finns det någonting som bör beakta i en situation av detta slag, t.ex. då det gäller arbetstidsbokföringen?

Arbetstidsbokföringen utförs som normalt. Då man utför arbete inom projektet antecknas det i projektets arbetstidsbokföring. Då man gör någonting annat eller är permitterad antecknas timmarna inte i arbetstidsbokföringen.

4. Hur kan jag snabba upp utbetalningar för pågående projekt?

Företaget på grund av coronaepidemin befinna sig i en situation där kunderna inte har betalat sina fakturor, dvs. förlängt betalningstiderna. Detta kan orsaka problem även för företaget som beviljats finansiering. Vid behov kan företag förkorta rapporteringsintervallen för projekts innehåll och kostnader, vilket innebär att de kan få betalt snabbare. I en situation av detta slag är det tillräckligt att företaget kontaktar projektets kontaktperson samt lämnar in en rapport och kostnadsredovisning till Business Finlands nätservice.

5. Hur ska jag agera om jag behöver amorteringsfrihet för ett lån som beviljats av Business Finland?

Om du behöver amorteringsfria månader för betalning av lånet ska du i första hand kontakta Statskontoret i god tid och senast innan amorteringen förfaller för att komma överens om några månaders amorteringsfrihet.

Om marknadslanseringen för ett projekt som finansieras med ett lån beviljats av Business Finland fördröjs ska du lämna in en ansökan om ändring av lånetiden till Business Finland innan amorteringen förfaller. Vi kan förlänga lånetiden och bevilja amorteringsfrihet för vanligtvis högst tre år åt gången.

6. Kan jag fakturera Business Finland för resor som inhiberas på grund av att exempelvis en konferens eller annan inställning inte arrangeras som planerat?

Kostnaderna för en resa som inhiberats kan vara godtagbara till de delar som det inte är möjligt att ansöka om ersättning hos någon annan instans eller resan inte kan flyttas. Godtagbara är även deltagaravgifterna för olika inhiberade tillställningar om de blir slutliga kostnader för finansieringsmottagaren. Kostnaderna kan redovisas i samband med den normala projektrapporteringen.

7. Kan jag fakturera Business Finland för kostnaderna för en inställd mässtillställning inom Exhibition Explorer-finansieringen?

Business Finland godkänner även som kostnader sådana kostnader för inhiberade mässor som uppkommit innan man fått veta att mässan ställs in och där kostnaderna blir slutliga kostnader för finansieringsmottagaren (ersätts inte av arrangören eller försäkring).

Kontakta Business Finland

Om du har frågor om nödvändiga ändringar för dina projekt ska du direkt kontakt kontaktpersonen för projektet.

Se också

Information till företag om coronaviruset på finska sidor