Nyhet 15.12.2021

Fiolspel från Kaustby och nordisk klinkbåtstraditionen upptas till Unescos representativa lista

Bild: Risto Savolainen

Unesco upptog fiolspelstraditionen från Kaustby och den nordiska klinkbåtstraditionen till Unescos representativa lista över immateriellt kulturarv. Unescos listor över det immateriella kulturarvet omfattar redan fler än 600 element runtom i världen.

Finlands första element i listorna är bastutraditionen, som upptogs i listan i december 2020. Nu kompletteras listorna med fiolspel från Kaustby, vars utövare uppskattas bestå av några hundra personer, både barn och äldre.

– Finsk folkmusik och fiolspel från Kaustby, förtjänar sin plats intill reggae, fado, flamenco och tango, säger Leena Marsio, specialsakkunnig på Museiverket och den som sköter helheten med Unesco-frågor och det levande arvet.

Den lyckade överföringen av fiolspelstraditionen från Kaustby från en generation till nästa är en betydande faktor i den internationellt renommerade Näppäri-pedagogiken. Kaustby folkmusikfestival grundades 1968 och är numera såväl regionalt som internationellt sett det mest betydande evenemanget för finsk folkmusik. Fler än 4 000 hobbymusiker och professionella musiker uppträder årligen i det.

Bild: Finnish Folk Music Institute, Lauri Oino

– Kulturturism är en av turismens aspekter som tilltalar många nationaliteter. Utbudet av finsk kultur är dock inte särskilt välkänt, så att komma på Unescos lista över immateriella kulturarv är verkligen värdefullt. Vi kan vara riktigt stolta över fiolspel från Kaustby, vilket ger oss en helt ny sorts internationell synlighet, säger Visit Finlands utvecklingschef Kati Paasi.

Finland deltar även i den samnordiska nominering, som gäller den nordiska klinkbåtstraditionen. Den klinkbyggda båten är en nordisk träbåtstyp, som har använts i tvåtusen år och som har haft stor betydelse för sjöfarten i alla de nordiska länderna. Än idag finns hundratusentals klinkbyggda träbåtar avsedda för fiske och rodd vid stugstränderna. Å andra sidan finns endast cirka 50 yrkesbåtbyggare i Finland.

Bild: Kultur Österbotten, Dan-Erik Olsen

Mer information, fiolspelstraditionen

Mer information, klinkbåtstradition

Mer information om det immateriella kulturarvet