Nyhet 16.09.2021

Visit Finland Academys coachnätverk söker nya coachar

Ansökningstiden för nya coachar pågår till och med den 8 oktober 2021.

Den här gången söker vi särskilt personer som coachar på svenska, samt nya coacher för hållbar turism och avtalspraxis i turismbranschen. Vi önskar att alla coachningsteman kan inkludera expertis inom digitalisering, hållbarhet och kunskapsledning.

Visit Finland Academy är ett urval av coachningar som sätter fart på utvecklingen av turismprodukter, med fokus på rekreationsområden och företagsgrupper och med målet att coacha turismföretag som intresserar sig för internationella marknader i internationalisering, produktutveckling, hållbar utveckling, försäljning och marknadsföring. Utöver det tema som respektive coach behandlar innehåller coachningen även information om Visit Finlands åtgärder och verktyg.

Om du är intresserad av att producera och genomföra de coachningar åt Visit Finland Academy-konceptet som beskrivs i annonsen, fyll i och skicka ett kort öppet A4-ansökningsformulär med dina kontaktuppgifter samt Excel-bilagan nedan senast den 8 oktober 2021. Academys sökning och interna kommunikation sker på finska.

Mer information

Terhi Hook
terhi.hook (at) businessfinland.fi

Pipsa Liljedahl
pipsa.liljedahl (at) businessfinland.fi