Nyhet 14.09.2021

Finansieringsansökan för investeringar som berör återvinning och återanvändning av avfall publiceras den 15 september 2021

Ansökan är en del av EU:s återhämtningsinstrument (RRF, Recovery and Resilience Facility), vars syfte är att främja förnyelse av näringsstrukturen och konkurrenskraft som bygger på hållbara lösningar hos finska företag.

Investeringsstödet sätter fart på återanvändning och återvinning

Under åren 2021–2023 finansierar Business Finland som del av EU:s återhämtningsinstrument innovationsprojekt för hållbar tillväxt med 150–170 miljoner euro årligen. För finansieringsansökan för investeringar i återvinning och återanvändning planerar man att använda finansiering på totalt 80 miljoner euro, varav 10 miljoner år 2021 och 70 miljoner år 2022.

Med investeringsstödet som nu öppnas påskyndas återanvändning och återvinning av industrins sido- och avfallsströmmar (till exempel från bioekonomi) och andra centrala material (såsom plast, textilier, förpackningar, elapparater och elektronisk utrustning, bygg- och rivningsmaterial).

Måndagen den 20 september arrangeras ett onlineinformationstillfälle om finansieringsansökan.  (På finska)


Vilken typ av projekt kan jag ansöka om finansiering för?

Målgruppen för ansökan är pionjärföretag som gör industriella investeringar i återanvändning av olika material och avfallsströmmar eller i anläggningar för pilotförsök och demonstrationsändamål. Företagen ska vara verksamma i Finland.

Business Finland kan i denna ansökan även beakta sådana ansökningar som är relevanta med tanke på ansökans innehåll, som kommit till Business Finland inom den ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi som avslutades den 16 april 2021. Ansökningar som klarade sig bra i jämförelsen av vårens ansökningar, men som finansieringen inte räckte till och som därför lämnades att vänta på höstens ansökan, kan tas upp till granskning. Business Finland meddelar de sökande separat i sådana fall. De sökande ska vara beredda att lämna in nödvändiga tilläggsuppgifter om denna ansökan, om de vill att deras ansökan ska ingå i utvärderingen i höstens ansökningsomgång.

Finansieringen belastar inte företagets de minimis-kvot eller kvoten för kommissionens tillfälliga stödprogram på 1 800 000 euro.

Ansökningsguide och infotillfälle

En detaljerad ansökningsguide och tilläggsinformation om ansökan publiceras den 15 september 2021 på sidan Finlands program för hållbar tillväxt.

Bekanta dig med Finlands program för hållbar tillväxt.

Mer information

Tuomas Lehtinen, Ecosystem Lead, Business Finland
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

Ilmari Absetz, Ecosystem Lead, Business Finland
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

 

#HållbarTillväxt

 

 

Måndagen den 20 september arrangeras ett informationstillfälle om finansieringsansökan. Onlineevenemanget är på finska.