Nyhet 17.01.2022

Innovationscheck finansieringspraxis förnyas – Ditt företag kan välja en inhemsk eller utländsk tjänsteleverantör

Innovationscheck är avsedd för små och midcap-företag (SME-företag) som har en ny produkt- eller serviceidé med potential för internationell tillväxt som företaget vill avancera med hjälp av utomstående expertis.

Med hjälp av en innovationscheck kan du skaffa dig experttjänster som ger ditt företag nya kunskaper och kompetens som behövs inom innovationsverksamhet. Genom reformen betalas finansieringen av innovationscheck direkt till det företag som ansöker om finansiering, inte längre till tjänsteleverantören.

Reformen träder i kraft den 1 januari 2022. På grund av nödvändiga systemändringar kan ansökningar lämnas in från och med 17.1.2022.

Innovationscheck värde stiger till 5 000 euro när självfinansieringsandelen slopas

I finansieringstjänsten Innovationscheck är understödet 5 000 euro och 100 procent av det mervärdesskattefria beloppet av köpta tjänster. Understödet betalas till finansieringstagaren efter det att denne har godkänt det arbete som den valda tjänsteleverantören har utfört och betalat detta arvode.

I och med reformen fungerar innovationscheck med samma finansieringsarrangemang som andra finansiella tjänster, vilket gör det lättare för kunden att få tillgång till de minimis och FoU-finansiering.

Ditt företag kan välja vilken inhemsk eller utländsk tjänsteleverantör det vill anlita

I och med ändringen av finansieringsarrangemanget kan Business Finland avstå från att granska tjänsteleverantörernas ekonomiska kompetens, vilket gör det möjligt för företagen att välja en inhemsk eller utländsk tjänsteleverantör som bäst motsvarar deras behov.

Ändringen kommer att påskynda handläggningen av ansökningarna ytterligare och göra det lättare för nya tjänsteleverantörer att få tillgång till innovationsföretagen.

Läs mer om innovationscheck

På så sätt kan du identifiera om ditt företag uppfyller finansieringsvillkoren för innovationscheck
  • Ditt företag håller på att utveckla en ny produkt- eller serviceidé, inte vidareutveckla en befintlig produkt
  • Ditt företags rating alfa-kreditbetyg hos Suomen Asiakastieto är minst A
  • Ditt företag är ett SME-företag i bolagsform (inte firmanamn, storföretag, offentlig eller ideell organisation, stiftelse, förening eller åländskt företag)
  • Du har varit företagare på heltid i minst tre månader före du ansöker om innovationscheck, eller så har ditt företag minst en heltidsanställd vars anställningsförhållande har varit giltigt i minst tre månader före du ansöker om innovationscheck