Pressmeddelande 29.11.2019

Republikens presidents internationaliseringspris till Keitele Forest, Smartly och Cursor

Republikens president Sauli Niinistö har i dag beviljat årets internationaliseringspris. Som årets tillväxtföretag belönades det ledande finländska företaget inom mekanisk träförädling, Keitele Forest Oy. Nykomlingsföretag är Smartly.io Solutions som tillhandahåller verktyg för riktad och automatiserad digital reklam. Samarbetspriset gick till utvecklingsbolaget för Kotka-Fredrikshamn-regionen Cursor Oy, som har spelat en viktig roll för att få utländska investeringar till ett värde av 2 miljarder euro till Kymmenedalen.

Republikens presidents internationaliseringspris är ett erkännande som årligen beviljas finländska, internationellt framgångsrika företag samt sammanslutningar som verkar bakom dem.

De nu belönade företagen Keitele Forest och Smartly är exempel på finländsk innovation och viljan att växa. Samarbetspriset går till Cursor, som har arbetat ihärdigt för att främja direkta utländska investeringar genom att bygga upp samarbetsnätverk.

- Djärvhet, tillväxt, investeringar och förnyelse förenar dessa vinnare. De belönade företagen har investerat i såväl produktionsanläggningar, nya produkter och tjänster som personalens kompetens. I Kymmenedalen har man satsat på en reform av näringsstrukturen i hela landskapet. De belönade företagen visar att det lönar sig att våga ta risker, och att detta gynnar såväl företaget och dess personal som samarbetspartner och hela gemenskapen, säger Business Finlands generaldirektör Nina Kopola.

De allmänna belöningsgrunderna är förknippade med den belönades förmåga att åstadkomma växande och lönsam internationell affärsverksamhet. Dessutom har det beaktats hur företaget genom sin verksamhet främjar exempelvis utveckling, arbetshälsa, digitala lösningar och annan kompetens.

Förslaget till vilka företag och gemenskaper som skulle belönas presenterades för presidenten av aktörer i Team Finland-nätverket, bland annat Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet. Näringslivsorganisationerna föreslog kandidater.

Keitele Forest främjar hållbar tillväxt och rätt riktning inom träförädlingen

Keitele Forest, som belönats som årets tillväxtföretag, är ett ledande företag inom mekanisk träförädling och en av de största träförädlarna i Finland. Företaget som grundades år 1981 ökar förädlingsvärdet hos trä- och sågprodukter genom att tillverka limträ och halvfabrikat för byggnads-, möbel-, fönster och dörrindustrin.

Mikko (t.v.), Ilkka och Matti Kylävainio på Keitele Forest presenterar limträet Aurorazai.

I Keitele Group-koncernen ingår moderbolaget Keitele Forest Oy, Keitele Timber Oy, som tillverkar sågprodukter, samt Keitele Wood Products Oy som tillverkar träprodukter. Koncernen omsätter cirka 270 miljoner euro årligen. Under de tio senaste åren har koncernen investerat för över 200 miljoner euro i Finland. Företaget exporterar träprodukter och vidare bearbetade produkter till 42 länder – med Japan, EU-länder och Nordafrika som huvudmarknader. Arbetssättet bygger på ansvar och hållbar utveckling.

- Ur miljöns perspektiv är trä och användningen av trä en lösning, inte ett problem. I Finland har man i över ett århundrade satsat på ökad trätillväxt och lyckats utmärkt med det. Skogarna duger emellertid inte som en bestående kolsänka, utan råmaterial i den långa cirkulationen ska genom en kundorienterad och effektiv produktion konverteras till träprodukter som fungerar som kolsänkor under sin livscykel. Det lönar sig att på ett kontrollerat sätt öka skogarnas tillväxt och skogarnas kolsänkor i framtiden, kommenterar Ilkka Kylävainio, verkställande direktör och styrelseordförande för Keitele Forest.

Exempel på hållbara verksamhetssätt är att i första hand återvinna produkter som binder koldioxid på lång sikt i slutet av livscykeln. Produktion, skogstransporter och logistiklösningar för färdiga produkter optimeras, och den erforderliga energin producerar företaget från de förnybara energikällor som uppstår som biprodukter vid sågningen.

Koncernen sysselsätter cirka 500 personer i Keitele i Norra Savolax, Alajärvi i Södra Österbotten och Kemijärvi i Lappland. Företaget har aldrig permitterat eller sagt upp personal. Utöver de egna anställda sysselsätter Keitele Group över 1 000 personer inom skogsvård samt i underleverantörsnätverket inom skogsbruket och i transportkedjan.

Smartly.io – föregångare inom digital reklam

Smartly.io belönades som nykomlingsföretag och tillhandahåller verktyg för automatisering av digital reklam. Företaget är marknadsledare inom genomförande av reklam i sociala medier. Företaget grundades 2013 och har bland annat eBay, Uber och Walmart som kunder och 99 procent av omsättningen kommer från utlandet.

Anssi Rusi, Kristo Ovaska och Tuomo Riekki har byggt upp internationaliseringen av Smartly.io med företagskulturen först runt om i världen. Nu finns det redan 16 kontor globalt.

För reklam som görs på sociala mediers plattformar användes bara i USA cirka 28 miljarder dollar år 2018*, och reklambudgetarna växer med tiotals procent om året. För närvarande används plattformen från Smartly.io för miljardtals dollar för att automatisera produktionen av videoreklam, optimera effekten av kampanjer samt testa resultat. Med hjälp av verktygen kan annonsörerna automatisera många processer inom digital reklam i allt från att skapa reklamen till att distribuera och testa den. Med hjälp av maskininlärning kan Smartly.io optimera såväl reklamens effekt som reklaminnehållet.

- Vi har vuxit med kunderna, lyssnat på deras önskemål och utvecklat en teknik som gör det möjligt att snabbt digitalisera affärsverksamheten. Den största flaskhalsen för tillväxten är att hitta erfarna, och därmed mycket eftertraktade kodare i Helsingfors, där produktutvecklingen sker. Å andra sidan stöds vår snabba tillväxt av en stark företagskultur och även i fortsättningen automatisering av den marknadsföring som hos många annonsörer ännu är i startgroparna, berättar Kristo Ovaska, grundare av och verkställande direktör på Smartly.io.

Smartly.io sysselsätter nästan 400 personer, varav cirka 200 i Finland. Verksamhetsställen finns i 16 städer runt om i världen och de anställda representerar 40 olika nationaliteter.

Cursor främjar investeringar iFinland på ett långsiktigt sätt

Konkurrensen om internationella investeringar blir allt hårdare och en förutsättning för att få hem investeringar är att arbeta långsiktigt. På Cursor har man gjort den resursallokering som behövs för detta invest in-arbete redan i flera år. Nu uppmärksammades det i gemenskapskategorin att Cursor framgångsrikt även har utfört viktigt eftervårdsarbete för att hålla kvar företagen inom sitt område och främjat erhållandet av betydelsefulla fortsatta investeringar till Finland. Bara Googles investeringar kommer att nå upp till 2 miljarder euro i Finland.

Personal på det prisbelönta utvecklingsbolaget Cursor i Jokipuisto i Kotka.

- De globalt verksamma företagens investeringar i Kotka-Fredrikshamn-regionen visar att ett långsiktigt arbete för att utveckla regionen ger avkastning, att de utmaningar som de strukturella förändringarna har utsatt industrin för har övervunnits och att man litar på framtiden i regionen. Vi riktar ett varmt tack till alla aktörer i regionen som har möjliggjort den här utvecklingen, säger David Lindström, verkställande direktör på utvecklingsbolaget för Kotka-Fredrikshamn-regionen Cursor.

Cursor svarar för kommunernas företagsrådgivning i Kotka-Fredrikshamn-regionen, tjänster för företag som är verksamma eller vill positionera sig i regionen, utvecklingsprojekt i regionen och en näringslivsfokuserad marknadsföring. Cursor ägs av fem kommuner i regionen: Kotka, Fredrikshamn, Pyttis, Vederlax och Miehikkälä tillsammans med industriföretag och finansinstitut** i regionen. Regionutvecklingsbolaget har även haft ett utmärkt samarbete utanför regionens gränser med andra regionala aktörer och den nationella aktören Invest in Finland.

*Källa: eMarketer
**Saimaa Capital Oy, Stora Enso Oyj, DuPont Inc. (Danisco Sweeteners), Ahlström Capital Oy, Kymenlaakson Osuuspankki, Sampo Oyj och Steveco Oy

Mer information

Kari Komulainen, direktör
Business Finland
+358 50 557 7842
kari.komulainen (at) businessfinland.fi

Ilkka Kylävainio, verkställande direktör
Keitele Forest
+358 40 037 5009
ilkka.kylavainio (at) keitelegroup.fi

David Lindström, verkställande direktör
Utvecklingsbolaget för Kotka-Fredrikshamn-regionen
+358 40 190 2501
david.lindstrom (at) cursor.fi

Riikka Söderlund, Head of Brand Marketing
Smartly.io
+358 50 5678 702
riikka.soderlund (at) smartly.io

Team Finland-nätverket främjar Finlands och finländska företags framgångar i världen. Nätverket stöder genom sina offentligt finansierade tjänster företag beträffande internationalisering, lockar investeringar till Finland och bygger upp en Finlandsbild ute i världen. Läs om Team Finland och dess tjänster www.team-finland.fi