Pressmeddelande 08.06.2020

Business Finlands utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten avslutas 8.6.

Enligt arbets- och näringsministeriets meddelande är avsikten att lagförslaget om kostnadsstöd lämnas till riksdagen 4.6.2020. På grund av detta stängs ansökan om Business Finlands utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten 8.6 kl. 16.15. Business Finland behandlar alla ansökningar som tagits emot innan dess som normalt.

Regeringen har fattat ett beslut om närmare villkor för kostnadsstödet. Stödet är avsett för företag vars omsättning betydligt minskat på grund av coronaviruset och som har kostnader som är svåra att anpassa. På grund av det nya kostnadsstödet upphör såväl Business Finlands som NTM-centralernas utvecklingsstöd som för närvarande beviljas företag på grund av coronasituationen.

Möjligheten att ansöka om Business Finlands utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten upphör 8.6.2020 kl. 16.15. Om ett företag skickar en ansökan om finansieringen i fråga till Business Finland efter detta, kan finansieringen inte beviljas. Detta gäller även ansökningar i utkastläge i e-tjänsten som företaget skickar till Business Finland efter att ansökningsperioden avslutats.

Business Finland strävar efter att behandla de återstående ansökningarna innan slutet av juni

"Då beslut har fattats för samtliga ansökningar övergår vårt fokus till uppföljning och övervakning av projekt som beviljats finansiering", säger Business Finlands generaldirektör Nina Kopola.

Business Finland har som mål att behandla de återstående ansökningarna innan slutet av juni. Fortsättningsvis arbetar ungefär hundra personer med finansiering av affärsverksamheten i störningssituationer vid Business Finland och en del av dessa övergår efter behandlingen av ansökningarna till att följa upp och övervaka godkända projekt.

Störst finansiering till industrin och handeln

Regeringen föreslog den 16 mars tilläggsfinansieringsbefogenheter för Business Finland för finansieringstjänsten som grundats med anledning av coronakrisen. Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten kunde sökas av företag från och med den 19 mars.

Business Finland har fram till början av juni tagit emot 27 983 ansökningar. Totalt har 17 066 finansieringsbeslut fattats och 490 078 150 euro har beviljats i finansiering till totalt 12 502 projekt.

Industrin och handeln är de två branscher som beviljats mest stöd av Business Finland sett till de finansieringsbeslut som fattats fram till 26.5.2020. Industrin hade beviljats 71 miljoner euro och handeln 68 miljoner euro vid tidpunkten i fråga.

Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten

Finansiering (M€) enligt bransch fram till 26.5.

Industrin 71
Handeln 68
Programvaror och spel 51
Turism- och restaurangbranschen 46
De kreativa branscherna 43
Konsulttjänster för affärslivet 29
Byggande 27
Konsumenttjänster 25
Trafik och logistik 13
Övriga tjänster för affärslivet 11
Social- och hälsovårdstjänster 10
Fastighetstjänster 10
Utbildningstjänster 10
IT-tjänster 7
Övriga tjänster 7
Tekniska tjänster och forskningstjänster 6
Juridiska tjänster och revisionstjänster 5
Övriga branscher 5
Tjänster för arbetsstyrkan 4
Finansierings- och försäkringstjänster 4
Övriga 1
Mer information för media

Kommunikationsdirektör Tomi Korhonen
Business Finland
tomi.korhonen (at) businessfinland.fi
050 4499 575

Här hittar du finansieringsinformation om Business Finlands utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten.

Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita sekä edistää matkailua ja investointeja Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 600 asiantuntijaa 40 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi