Pressmeddelande 20.11.2020

Den nationella vätefärdplanen styr Finland mot kolneutralitet

Finlands mål är att vara kolneutralt år 2035 och kolnegativt år 2050. Dessa mål hör till de mest ambitiösa i världen. Vätet är kopplat till den nationella energi- och klimatstrategin i Finland. Finland har ingen särskild strategi för väte, utan vätet ses som en integral del av helheten.

Energisektorn har en kritisk roll för skapandet av ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Väte har i detta sammanhang lyfts fram i mycket stor utsträckning i den globala debatten. Med hjälp av väte kan förnybar energi användas mer effektivt, och energin kan lagras längre. Väte är också ett viktigt råmaterial för syntetiska bränslen och kemikalier.

Flera sektorer inom den finländska industrin har utarbetat egna färdplaner för väte. Därför har det varit viktigt att ta fram en nationell syn på vätets roll i minskningen av Finlands koldioxidutsläpp.

Att analysera Finlands styrkor och möjligheter på väteekonomins globala marknad har också varit centralt. Med tanke på detta mål analyserades i vätefärdplanen Finlands potential i hela värdekedjan, inklusive energiproduktion och -överföring, industriell användning, lagring och transportsektorn.

"Finland är ett litet land och kan inte vara världsledande i hela värdekedjan. Det är viktigt att identifiera de delar av värdekedjan där vi kan inta en betydande roll i framtiden", säger Helena Sarén, ledare för Business Finlands Smart Energy -program.

Vätefärdplanen analyserar Finlands styrkor och möjligheter

I vätefärdplanen identifierades som våra möjligheter i synnerhet produktion av syntetiska bränslen, kostnadseffektiv väteproduktion med låga koldioxidutsläpp, produktion av stål med låg kolhalt samt sänkning av energins logistikkostnader. Därtill betraktades olika tvärvetenskapliga helhetslösningar för cirkulär ekonomi inom energisektorn som en styrka.

"Ett bra exempel på lösningar för cirkulär ekonomi inom energisektorn är Green Electrification-ekosystemet, som finansieras av Business Finland och leds av Clic Innocation. Också den Veturi-finansiering som beviljats till Neste för att skapa ett kunskapskluster kring syntetiska bränslen i Finland ökar vår framtida konkurrenskraft", berättar Sarén.

Att identifiera Finlands styrkor är livsviktigt för att vi också ska kunna driva nationellt viktiga frågor i EU:s beslutsfattande. Att vi definierar våra styrkor och mål är också en grundförutsättning för globala partnerskap.

"Vätefärdplanen hjälper också de politiska beslutsfattarna att ta fram regelverk och lagstiftning som är förnuftiga för Finland. Det är väldigt viktigt att förstå helheten", säger ledande forskare Juhani Laurikko. Laurikko ledde VTT:s expertgrupp av sakkunniga inom olika specialområden, som tog fram vätefärdplanen.

National Hydrogen Roadmap for Finland

Mer information

Helena Sarén
helena.saren (at) businessfinland.fi
Tfn 040 343 3324

Juhani Laurikko
juhani.laurikko (at) vtt.fi
Tfn 0400 706 986