Pressmeddelande 01.10.2020

Ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och konkurrenskraft styr Business Finlands verksamhet

Business Finland gick den 28 september ut med en ny strategi, som möter det finska näringslivets behov i ännu högre grad än förut. Även en organisatorisk förändring som bygger på den nya strategin är i slutfasen. Syftet är att säkerställa ett kundorienterat förhållningssätt och en ännu bättre medarbetarupplevelse.

Nina Kopola som nu lett Business Finland i ett år sammanfattar innehållet i den nya strategin: vår uppgift är att påskynda hållbar tillväxt globalt för våra kunder.

”Världen förändras och Finland måste gå i bräschen för förändringen. Det enda sättet att komma ur krisen är att våga satsa på förnyelse.”

Business Finland föregår med gott exempel beträffande förnyelsen.  Kopola framhåller att tiden nu är den rätta för att förnya strategin och organisationen. Strategin svarar på frågan hur Business Finland på bästa sätt kan skapa mervärde för sina kunder och ha samhällelig inverkan, samt hurdana ändringar en bättre fungerande organisation förutsätter. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för ledande expertis. 

- Finlands framgång har alltid baserat sig på anpassningsförmåga inför förändringar och en förmåga att vända motgångarna till framgångar. Finland kan endast fås på fötter genom satsningar på innovationer och internationalisering, resonerar Nina Kopola.

Att främja ekonomin och välfärd i samhället utgör grunden för Business Finland verksamhet. Business Finland bidrar positivt till samhällsutvecklingen genom att satsa på tre huvudområden: ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och konkurrenskraft. 

- Endast framgångsrika och förändringsbejakande företag skapar arbete och skatteintäkter som tryggar kommande generationers välfärd. Det strategiska målet för Business Finland är att se till att våra experter och tjänster hjälper våra kunder – finländska företag, forskningsorganisationer och offentliga aktörer – att lyckas globalt, utveckla hållbara lösningar och funktioner samt att våga förnya sin verksamhet. Den nya strategin styr vårt dagliga arbete.

Tävlingsutmaning för lokomotivföretag exempel på praxis i den nya strategin

Business Finland bjöd in lokomotivföretag med internationell verksamhet att lösa betydande framtida utmaningar och öka sina investeringar i forskning, utveckling och innovation i Finland. Tävlingsdeltagarna skulle samarbeta med små och mellanstora företag samt forskningsorganisationer. Business Finland förband sig att finansiera de vinnande projekten med sammanlagt 60 miljoner euro efter att de gemensamt uppsatta målen har uppnåtts. Mer information (på finska): https://www.businessfinland.fi/veturit

Tre projekt av fyra lokomotivföretag – Neste, Fortum, Metsä Group, Nokia – utsågs till vinnare på sommaren.

- I och med coronakrisen är det ännu viktigare för företagen att investera i nya innovationer så att de kan klara sig i omständigheterna efter krisen. De här innovativa projekten visar att det lönar sig för Finland att oavbrutet utveckla nya idéer, av vilka några kan förädlas till innovationer på den globala marknaden. Nyskapande FUI, internationalisering av företag, samarbete mellan forskning och företag, samt direkta investeringar behövs för att Finland ska fortsätta att gå i första ledet globalt sett, konstaterar Nina Kopola.

Lokomotivföretagen som vann utmaningstävlingen har förbundit sig att öka antalet arbetsplatser inom FUI med sammanlagt flera hundra och sina investeringar i FUI med sammanlagt hundratals miljoner euro. Om projekten lyckas leder de till flera miljarders ytterligare investeringar i Finland. Därtill tar de fram lösningar på stora framtida utmaningar och har betydande konsekvenser för kunnande, konkurrenskraft och satsningar inom FUI i Finland.

- Vi främjar den finska potentialen och anpassar den till globala möjligheter. Business Finlands nya strategi tillgodoser kundernas behov på ett bättre sätt och påskyndar global hållbar tillväxt. Målet är att skapa framgångshistorier i världsklass, säger Nina Kopola då hon beskriver förnyelsen.

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster, samt främjar turism och investeringar i Finland. Organisationen sysselsätter 750 experter på 44 kontor runt om i världen och på 16 verksamhetsställen i Finland. Business Finland är en del av nätverket Team Finland.

Mer information

Generaldirektör Nina Kopola, nina.kopola (at) businessfinland.fi

Kommunikationsdirektör Tomi Korhonen, tomi.korhonen (at) businessfinland.fi, puh. +358 50 4499 575


Klicka för att ladda ner Business Finlands lokomotivföretagssida