Pressmeddelande 15.10.2020

Metsä-paviljongen i Japan blir tillgänglig för företagens bruk

Fram till slutet av 2021 erbjuder Business Finland finländska företag en unik möjlighet att främja exporten till den japanska marknaden med Metsä-paviljongen i Tokyo, som ursprungligen byggdes för OS i Japan. Paviljongen av trä invigdes tisdagen den 6 oktober. Minister Mika Lintilä och Business Finlands generaldirektör Nina Kopola deltog i invigningen som hologram. Paviljongen har väckt stort intresse i japanska medier. I ett och ett halvt år ska Finland visa upp sig för japanerna med hjälp av paviljongen.

På grund av coronapandemin flyttades OS i Tokyo i våras fram till 2021. Byggandet av Finlands paviljong fortsatte trots det, och byggnaden blev klar inom tidtabellen. Invigningen ordnades som ett hybridevenemang den 6 oktober. Se en inspelning av evenemanget här.

Den imponerade paviljongen, som är byggd av Kerto® LVL-element i trä, planerades i Finland i samarbete med projektets huvudpartner Metsä Group. Arkitektbyrån Helin & Co. valdes som huvudarkitekt.

Idén till Metsä-paviljongen föddes i Japan som ett samarbete mellan Business Finland och finska ambassaden. Under OS i Tokyo ville man stärka bilden av Finland i Japan och använda den för att främja den finländska exporten till Japan. 

Stöd för de finländska exportföretagen är viktigare än någonsin 

– Nu om någonsin är det tid att visa att Finland är en smidig och ansvarsfull aktör även under kristider. Därför beslöt vi att trots coronapandemin öppna Metsä-paviljongen nu i oktober för de finländska företag som redan verkar i Japan och som kan ha nytta av den, berättar Nita Pilkama, programdirektör för Metsä-paviljongen inom Business Finland.

Ursprungligen var det tänkt att paviljongen skulle vara öppen i sex månader från OS till slutet av 2020. På grund av coronan förlängdes användningstiden till slutet av 2021. Tills vidare kan finländarna inte resa till Japan, men vi hoppas att läget förändras under de kommande månaderna.

– I paviljongen används olika kreativa och innovativa lösningar på ett mångsidigt sätt. Nokia har exempelvis försett paviljongen med 5G-uppkoppling, som gjorde det möjligt för ministrarna Mika Lintilä och Ville Skinnari samt Business Finlands generaldirektör Nina Kopola att delta i invigningen som hologram. Det här är en verkligt sensationell teknik, säger Pilkama.

Under hösten ordnas många evenemang som så kallade hybridevenemang, det vill säga i två olika länder samtidigt. Om OS genomförs sommaren 2021 används paviljongen även av Finlands olympiska och paralympiska lag. Under OS används byggnaden även som studio av Yle.


Minister Mika Lintiläs hologramtål vide invigningen av Metsä-paviljongen den 6 oktober 2020 väckte uppmärksamhet. Foto: Petri Asikainen.

Invigningen av paviljongen fick stor uppmärksamhet i Japanska medier

Bilden av Finland och Finlands rykte är utmärkta i Japan, och detta ger en god grund för att göra Finland mer känt med hjälp av Metsä-paviljongen. Enligt japansk sed ordnades en invigning för medierna den 29 september, alltså i god tid före den egentliga invigningen, och den fick stor publicitet i merierna. Över sjuttio representanter för medierna deltog i evenemanget på plats eller genom att följa en liveströmning, bland annat via fem olika tv-kanaler. Bland annat den japanska rundradion NHK och nyhetsmediet Asahi rapporterade om evenemanget.

Den finländska paviljongen intresserar japanerna ur många olika perspektiv: de finländska kulturen fascinerar och Finland är en lockande handelspartner. Själva byggnaden representerar det industriella byggandet i trä, som är på uppgång, och inne i byggnaden presenteras ett brett urval av finländsk design, som också den är uppskattad i Japan. Paviljongens läge på det respekterade ambassadområdet ger den tyngd.

– I paviljongen kommer man under de kommande månaderna att bedriva handel, nätverka med nya kontakter, stärka bilden av Finland och sprida den finländska kulturens glädjebudskap. Evenemang ordnas för företagens intressegrupper, men även för helt vanliga japaner, som kan anmäla sig när det ordnas så kallat öppet hus. Öppet hus-dagarna är särskilt intressanta, och där kan man bekanta sig med finländska produkter, livet i Finland och Finland exempelvis som turistmål, förklarar Paavo Virkkunen, ledare för serviceområdet Finland Promotion Services inom Business Finland. Metsä-paviljongen fylldes av glada samtal efter den officiella delen. En del av programmet ordnades på terrassen. Foto: Petri Asikainen.

Metsä-paviljongen är en gemensam satsning av finländska aktörer. Deltagarna är Business Finland, utrikesministeriet, Team Finland-aktörerna i Japan och samarbetspartner. Just nu är ungefär femtio finländska företag med i paviljongen, och man vill åtminstone fördubbla antalet under den tid paviljongen är öppen. Så många aktörer som möjligt får gärna använda hela Finlands paviljong, ”Home of Finland”. 

Mer information

Paavo Virkkunen, Business Finland, Finland Promotion Services 
paavo.virkkunen (at) businessfinland.fi, tfn 040 766 6355

Nita Pilkama, Business Finland, programdirektör för Metsä-paviljongen i Tokyo
nita.pilkama (at) businessfinland.fi, tfn 040 841 1166

Lotta Hanski, Business Finland, marketing and communications manager
lotta.hanski (at) businessfinland.fi, tfn 044 976 9852

Metsä-paviljongens webbplats (finska, engelska och japanska)  

Paviljongens mediabank (engelska och japanska) 

Se inspelningen av invigningen av paviljongen

Metsä Pavilion – Home of Finland Facebook sida 

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 44 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi