Pressmeddelande 06.10.2020

Posio blir Finlands första område för hållbar turism

Posio har, som det första turistmålet i Finland, tilldelats Visit Finlands Sustainable Travel Finland-märke för hållbar turism. Programmet för ansvarsfull turism lanserades i fjol, och de första märkena till företag beviljades redan i juni, men Posios märke är det första som gäller ett helt område för turism.

Över hälften av de företag i Posio som betjänar internationella turister har fått Sustainable Travel Finland-märket, vilket är ett av programmets kriterier för områden. Kriterierna är totalt sju till antalet: området ska bland annat förbinda sig till nationella principer för hållbar turism, hjälpa företagen i området att öka sin kompetens för verksamhet som följer principerna för hållbar utveckling, informera i flera kanaler om verksamhet som följer principerna för hållbar utveckling, utarbeta en utvecklingsplan som uppdateras och göra en lägesbedömning gällande turismens hållbarhet.

- Kriterierna har utarbetats med hänsyn till internationella program för hållbar utveckling, men anpassats för finländska aktörer inom turism. Målet med kriterierna är att säkerställa beaktande av ekologisk, socialkulturell och ekonomisk hållbarhet samt balans mellan dessa, och samtidigt tillgodose efterfrågan på ansvarsfullt producerade turismupplevelser. Forskning visar att resenärer som konsumerar turismtjänster i allt högre grad kräver ansvarsfulla turismupplevelser, där belastningen på naturen minimeras och nyttan för den lokala kulturen och ekonomin maximeras, berättar Liisa Kokkarinen, chef för programmet för hållbar turism inom Visit Finland, som är en del av Business Finland.

Posio, en ort med 3 000 invånare som ligger mellan Kuusamo och Rovaniemi, är mest känd för Riisitunturi och Pentik. Jämfört med de stora turistmålen i Lappland är Posio ännu en ganska okänd plats, men man eftersträvar inte stora turistmassor, utan sökare av det genuina, och såväl kommunen som den privata sektorn har förbundit sig till hållbar utveckling av turismen.

De företag inom turismbranschen som finns i Posio har redan länge arbetat ansvarsfullt. Exempelvis är 90 procent av arbetskraften inom det största inkvarteringsföretaget, Lomakeskus Himmerki, lokal och anställd året runt, och företagen Kota-Husky och Ylitalon poromatkailu, som erbjuder aktiviteter med djur, verkar på djurens villkor.

- Varje husky och ren är som en familjemedlem. Genom Sustainable Travel Finland-programmet blir också andra ansvarsgärningar, såsom att spara på energi och vatten samt öka andelen närproducerad mat, en del av företagens dagliga verksamhet, säger Marja Hannula, turismkoordinator i Posio och verksamhetsledare för turismföreningen.

- Kommunens engagemang är nödvändigt, eftersom hållbar turism förutsätter investeringar. Företagen och kommunen har varit tvungna att fatta modiga beslut för att förbinda sig till Sustainable Travel Finland-programmet och få resmålsmärket som det första området i Finland, fortsätter Hannula.

Ett tecken på engagemanget är också att Posio nyligen valdes in på den globala listan över de hundra bästa turistmålen som siktar på hållbarhet. Turistmål som målmedvetet utvecklas i en hållbarare riktning konkurrerade om en plats på 2020 Sustainable Destinations Top 100-listan.

Av företagen inom turismbranschen i Posio har Hotelli Kirikeskus, Oiva Tour, Ylitalon Poromatkailu, Kota-Husky, Posioutdoors Oy, Naali Lodge, Adventure Apes, restaurang Tapio, Holiday village Himmerki och Kulttuurikeskus Pentik-mäki Posio redan fått Sustainable Travel Finland-märket.

- Sustainable Travel Finland gör vår verksamhet mer metodisk och ger oss mycket ny kunskap. Djurens välbefinnande har alltid varit utgångspunkten för allt vi gör, och vi använder inte snöskotrar på safariturer, säger Lauri Sassali, ägare till Kota-Husky och ordförande för turismföreningen i Posio.

- Satsningen på hållbar turism har ökat samarbetet mellan företagarna, vilket är väldigt fint. Posio har nu kedjor för turismtjänster inom allt från inkvartering till hundspannskörning och fiske, där ansvarsfullhet är en utgångspunkt för verksamheten. Visit Finlands turistmålsmärke är en fin milstolpe för oss, fortsätter Sassali.

Mer information för medierna:

Liisa Kokkarinen, Manager, Regional Partnerships. Visit Finland | Business Finland
liisa.kokkarinen (at) businessfinland.fi 050 505 1723

Marja Hannula, Travel Coordinator and Managing Director of Posio Travel
marja.hannula (at) posio.fi 040 8012 229

Heli Hemgård, Communications Manager. Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert och aktiv aktör inom turismbranschen för främjande av turistresor från utlandet till Finland. Visit Finland stöder företag och grupper av företag inom branschen i utveckling och marknadsföring av turismtjänster för den internationella marknaden. Visit Finland är en del av Business Finland www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi