Pressmeddelande 27.11.2020

Republikens presidents internationaliseringspris till Supermetrics, Harvia och Lojer

Republikens president Sauli Niinistö har beviljat internationaliseringspriser för 2020. Supermetrics Oy, som fokuserar på uppföljning av webbmarknadsföring, belönades som årets nya företag. Som årets tillväxtföretag belönades bastu- och spaföretaget Harvia Oyj samt Nordens största tillverkare av möbler för sjukhus och vårdinrättningar Lojer Group Oy. Till de centrala kriterierna för priset hör internationell tillväxt trots det undantagsläge som coronan orsakat, en konkurrenskraftig och lönsam verksamhet samt etisk och ekologisk hållbarhet.

Republikens presidents internationaliseringspris tilldelas årligen företag eller sammanslutningar i Finland som rönt framgång internationellt.

Vid sidan av de internationella framgångarna betonades i bedömningen även etik, verksamhetens effekter på utvecklingen av kompetensen och sysselsättningen i Finland samt utländska investeringar och synliggörande av Finlands innovationsmiljö. Företagen har kunnat fortsätta med en sund affärsverksamheten trots coronakrisen.

- Under krisen är det viktigt för företagen att förnya sig och ta fram innovationer. De företag som nu tilldelas detta pris har nått framgång, skapat sysselsättning och internationaliserats under denna ekonomiskt svåra tid. Dessa bolag, som representerar olika sektorer, inspirerar andra genom sitt exempel och ger oss lite ljus i dessa tider, säger Nina Kopola, generaldirektör för Business Finland och vice ordförande för nätverket Team Finland.

Olika aktörer inom Team Finland-nätverket, såsom Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet, föreslog pristagare för presidenten. Näringslivsorganisationer fick föreslå kandidater.

Supermetrics hjälper marknadsförare att utnyttja data

Zhao Hanbo, Henna Mäkinen, Duleepa Wijayawardhana och Mikael Thuneberg förde Supermetrics ut i världen med stöd av ett internationellt team.

Den ökade användningen av digital marknadsföring har skapat en växande marknad för analys och användning av data. Med Supermetrics hjälp kan marknadsföringsteam kombinera data från olika källor på ett och samma ställe för analys och rapportering. En tiondel av den globala digitala marknadsföringen rapporteras redan via Supermetrics. Supermetrics har ungefär en halv miljon användare i över 120 länder, och över 15 000 företagskunder, inklusive globala reklam-, medie- och konsumentproduktjättar såsom BBC och Nestlé samt välgörenhetsorganisationer såsom Unicef och Amnesty. Experter inom marknadsföring och dataanalys hör till de typiska slutkunderna.

Omsättningen hos detta företag, som fick pris som årets nya företag, består nästan bara av export och har under de senaste åren fördubblats varje år. År 2019 var omsättningen över 13 miljoner euro, och enligt prognoserna fortsätter den växa i år. Sommaren 2020 säkrade företaget en omfattande investeringsomgång på 40 miljoner euro, där flera aktörer som stärker den internationella tillväxten kom med som placerare. I slutet av 2019 valdes företaget in på Deloittes Technology Fast 50-lista, där tillväxten i omsättningen under fyra års tid används som indikator för tillväxten.

- Vi har varit ett internationellt företag ända från början, och länge var vi mer kända ute i världen än i Finland. Vi har alltid rekryterat personal utan att bry oss om landsgränser – vårt team på drygt hundra personer representerar 25 olika nationaliteter. Supermetrics tillväxt baserar sig på produkter som svarar på ett verkligt behov. Vi har varit bland de första att utveckla dataverktyg som alla kan använda utan tekniskt kunnande. Betydelsen av data i affärsverksamhet ökar hela tiden, och alla borde ha möjlighet att självständigt använda data i sitt arbete. Det lyckas bara med tekniska lösningar som är tillgängliga för alla, berättar Mikael Thuneberg, Supermetrics grundare och verkställande direktör.

Harvia: Från traditionell tillverkare av bastuugnar till ledande internationellt varumärke för bastu- och spaprodukter

Aurora Village (foto Veikka Hannikainen)

Harvia Oyj, som fick pris som ett av årets tillväxtföretag, har på 70 år utvecklats från en tillverkare av bastuugnar i Muurame till ett globalt känt bastu- och spavarumärke, vars produkter och lösningar säljs i över 80 länder. Företaget började satsa mer målmedvetet på internationalisering redan på 1990-talet.

Harvia, som grundades 1950, listades på Helsingforsbörsen år 2018, men bolaget har fortfarande en stark familjeföretagskultur och familjen är fortfarande med som delägare. År 2020 beräknas koncernens omsättning överskrida 90 miljoner euro, och koncernen sysselsätter omkring 550 personer i Finland, USA, Tyskland, Kina, Estland, Österrike och Rumänien. Företagets inhemska produktionsanläggningar och huvudkontor finns i Muurame i Mellersta Finland. Tillväxten fortsatte även under 2020, trots undantagsläget. Företaget har satsat mycket och helhetsmässigt på beaktande av miljöperspektiven i allt från planeringen till produktionen, logistiken, användningen och återvinningen. Produkterna framställs på hållbar grund och är planerade för att vara säkra och långlivade.

- Detta fina erkännande betyder väldigt mycket för oss, och vi vill särskilt tacka hela Harvias personal, som har arbetat målmedvetet och systematiskt för internationalisering och gjort Harvia till ett av de mest kända varumärkena inom bastu- och spaprodukter. Harvia har upptäckt att 90 procent av den globala bastu- och spamarknaden finns utanför Finland. Detta kräver ett långsiktigt arbete. Omkring 75 procent av omsättningen kommer redan från andra länder än Finland. Det är särskilt fint att erkännandet kommer under Harvias 70-årsjubileumsår. Vi har alltid hållit oss så nära marknaden och våra kunder som möjligt, och vi fortsätter att tillsammans ödmjukt förverkliga hörnstenarna i vår strategi genom att fokusera på att växa geografiskt, höja beloppet för det genomsnittliga köpet och kontinuerligt förbättra produktiviteten, berättar Harvias verkställande direktör Tapio Pajuharju.

Lojer, som tillverkar möbler för sjukhus och andra vårdinrättningar, för ut den finländska produktionen i världen med stolthet

Lojers undersökningsbänk.

Årets andra tillväxtföretag Lojer Oy är nordens största tillverkare av möbler för sjukhus och vårdinrättningar och Finlands största arbetsgivare inom detta område. I Finland sysselsätter företaget 150 personer direkt och indirekt ytterligare några tiotal. Företaget, som grundades 1919, har fabriker i Sastamala, Kempele och Hollola. Företagets produkter används i fler än 115 länder. Exporten står för över 60 procent av omsättningen, och i fråga om operationsbord för över 95 procent. De viktigaste exportområdena är Norden, Centraleuropa, Ryssland och Mellanöstern.

Lojer har över hundra års erfarenhet av industriell tillverkning i Finland. Produkterna är inhemska till 80 procent, och företaget köper i mån av möjlighet in material och komponenter från leverantörer i Finland eller närområdet. Tillverkning i Finland är ett val som baserar sig på företagets värderingar.

- Priset är ett värdefullt erkännande för vårt långsiktiga exportarbete, som började redan på 1960-talet. Ute i världen möter vi globala storföretag, och vi klarar oss i konkurrensen tack vare våra produkters höga kvalitet samt utmärkta användarvänlighet och hållbarhet. De baserar sig på vår inhemska utveckling och produktion. Dessa faktorers betydelse lyftes fram under coronavåren, när efterfrågan på sjukhussängar och patientbårar ökade explosionsartat. Tack vare vår egen produktion kunde vi förutom finländska hälso- och sjukvårdsaktörer även hjälpa många av våra kunder i Europa. Vi är stolta över den finländska industrin, och vi exporterar den också ut i världen med stolthet, säger Lojers verkställande direktör Ville Laine.

  

Mer information

Team Finland:
Risto Huhta-Koivisto
Head of International Business
Business Finland
tfn +358 40 343 3347
risto.huhta-koivisto (at) businessfinland.fi

Lojer:
Ville Laine, verkställande direktör
tfn +358 10 830 6715
ville.laine (at) lojer.com

Supermetrics:
Mikael Thuneberg
Grundare och verkställande direktör
tfn +358 40 356 3260
mikael.thuneberg (at) supermetrics.com

Harvia:
Tapio Pajuharju, CEO
tfn +358 50 577 4200
tapio.pajuharju (at) harvia.fi

Team Finland -verkosto edistää Suomen ja suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Verkosto tukee julkisrahoitteisilla palveluillaan yrityksiä kansainvälistymisessä, houkuttelee Suomeen investointeja ja rakentaa Suomi-kuvaa maailmalla. Tutustu Team Finlandiin ja sen palveluihin www.team-finland.fi