Pressmeddelande 16.02.2021

17 miljoner euro i investeringsstöd för cirkulär ekonomi

Business Finland har öppnat en ny tjänst som finansierar investeringar i cirkulär ekonomi. Finansiering kan beviljas till företag av alla storlekar som är registrerade i Finland och vars investeringar främjar cirkulär ekonomi och grön tillväxt i Finland. Ansökningstiden för investeringsstödet avslutas den 16 april 2021.

Genom investeringarna strävar man efter betydande miljöeffekter genom att öka cirkulationen av material. Investeringarna främjar också affärsverksamhetens tillväxt och ökning av sysselsättningen inom olika sektorer i Finland och även internationellt. För att en investering ska kunna finansieras måste den direkt bidra till att öka återvinningen eller till överskridande av miljönormerna. Finansieringen är avsedd för investeringar i cirkulär ekonomi i Finland.

Regeringen vill främja cirkulär ekonomi och på så sätt stödja samhället på vägen mot en hållbar utveckling. Målet är att hålla kvar produkterna och materialen samt deras värde i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt. Företagen har en nyckelroll i denna förändring, och därför vill vi nu stödja deras investeringar med detta nya finansieringsverktyg från Business Finland”, säger näringsminister Mika Lintilä

Vad kan finansieringen användas till?

”Finansieringen är avsedd för företag som vill förändra traditionella verksamhets- och produktionssätt för att främja cirkulär ekonomi och grön tillväxt. Finansieringen är avsedd för innovativa investeringar som förbättrar nivån på miljöskyddet över Europeiska unionens normer. Investeringen kan också öka återvinningen av avfall genom lösningar som överskriver nivån på den nyaste tekniken inom branschen”, säger enhetschef Minna Suutari.

Finansiering kan beviljas för investeringar i industriellt byggande, investeringar som förbättrar den cirkulära ekonomin i affärsekosystem, investeringar i byggande av digitala lösningar eller investeringar i återvinning och återanvändning av avfall.

Finansieringen kan användas för arbete som utförs under projektet, som orsakas av exempelvis anskaffning och installation av maskiner och utrustning, anskaffning av immateriella rättigheter eller ibruktagande av investeringen eller utbildning av den personal som behövs för driften av den.

Finansieringens belopp

Finansieringen är ett stöd, och dess nivå fastställs från fall till fall. Stödet betalas inte i förskott utan i efterhand mot en slutrapport och -redovisning.

Finansieringen söks via Business Finlands e-tjänst. Ansökningsformuläret öppnar den 15 februari 2021.

Mer information finns på finansieringens webbplats: Investeringsstöd for circulär  ekonomi

ANM öppnar en kompletterande ansökan i mars

Den 1 mars 2021 öppnar arbets- och näringsministeriet en ansökan för utvecklings- och investeringsstöd för cirkulär ekonomi som kompletterar detta stora paket. Mer information utlovas då. Precis som tidigare år är detta stöd ett de minimis-stöd (max. 200 000 euro). Det finns totalt en miljon euro att dela ut.

”Dessa siffror beskriver på ett bra sätt arbetsfördelningen mellan Business Finlands respektive arbets- och näringsministeriet instrument”, konstaterar minister Lintilä.

 ”ANM:s stöd riktar sig till mindre inhemska investeringsprojekt och de sista förberedelserna inför dem. Vi är också beredda på att samarbeta för att undvika överlappningar i ansökningarna. ”Även om ANM:s stödhelhet är liten, har vi redan uppmuntrande erfarenheter från tidigare år.”

Mer information

Business Finlands finansiering
Minna Suutari
minna.suutari (at) businessfinland.fi
Tfn +358 50 5577 830

ANM:s finansiering
Ulla Palander
ulla.palander (at) tem.fi
Tfn +358 50 396 0312