Pressmeddelande 23.03.2021

Antalet nya utländska företag har förblivit högt trots coron

34 kundföretag till Invest in Finland, som är en del av Business Finland, investerade över 574 miljoner euro i Finland år 2020, och dessa investeringar gav över 910 direkta nya arbetsplatser i Finland.

Invest in Finland hjälpte 34 utländska företag att investera i Finland år 2020. Dessa företags satsningar gav Finland över 574 miljoner euro förra året, trots coronapandemin. Enligt Business Finlands uppföljning kom totalt 296* nya utländska företag till Finland förra året, vilket är det största antalet sedan toppåret 2017.

- Invest in Finland kontaktade förra året över 900 internationella företag och inledde förhandlingar med över 200 av dem om en eventuell placering i Finland. För fler än femtio av dessa företag har man ordnat skräddarsydda företagsspecifika besök eller virtuella besök med hög profil i Finland, berättar Antti Aumo, direktör för Invest in Finland.

Finland klarade sig utmärkt trots coronan

Coronan har haft en betydande effekt på de direkta investeringarna globalt sett. Enligt förhandsuppgifter från UNCTAD rasade de globala investeringsströmmarna med 42 procent förra året, men Finland klarade sig ändå utmärkt. Enligt Business Finlands uppföljning var antalet nya företag som kom till Finland, inklusive Invest in Finland-kunderna, totalt 296, varav de flesta kom via företagsköp, men ett betydande antal nya företag grundades också. Bland de företag som investerade i Finland fanns bland andra Garmin, som är känt för sin konsumentelektronik, mediekoncernen Schibsted, serviceföretaget Visma inom programvarubranschen, byggmaskinsuthyrningsföretaget Boels, logistikföretaget Mitsubishi Logisnext samt datacenters- och dataanslutningsföretaget Equinix.

Enligt enkätundersökningen Finland as a Business Location 2020** upplever de utlandsägda företagen den finländska affärsmiljön som mer positiv än vad de finländska företagen gör, och de har också varit nöjda med hur samhället fungerar, med stabiliteten och med den digitala infrastrukturen även under coronaåret.

- Överraskande nog har antalet utländska företag hållits på samma nivå som 2019. När man ser på sektorerna gjordes flest nya utländska investeringar inom tjänster för affärslivet och inom ICT-sektorn. De sektorer i Finland som drog störst nytta av coronaåret var lösningar för sjukvården, ICT, digitala konsumenttjänster och logistik, säger Aumo.

Flest nya direkta utländska investeringar kom från Sverige, Norge och Storbritannien. Drygt hälften av investeringarna gjordes i Nyland, men investeringar gjordes också bland annat i Norra Österbotten, Egentliga Finland, Birkaland och Norra Savolax.

Vid sidan av de nya investeringarna har utlandsägda företag som redan är verksamma i Finland gjort totalt omkring 130 fortsatta investeringar i landet. De utländska företagens fortsatta investeringar visar att de har ett förtroende för Finland som verksamhetsmiljö. De fortsatta investeringarna har särskilt stor betydelse för Finlands ekonomi nu under pandemin. I tillverkningsindustrin sågs flera fortsatta investeringar, då bland andra Andritz Oy, som levererar utrustning till pappers- och massaindustrin, meddelade om utvidgningsinvesteringar i både Varkaus och Nyslott. Bland annat läkemedelsföretag såsom Bayer och Perkin Elmer Wallac utökade sin produktion och sin personal i Finland förra året. Även gröna värderingar syns i de utländska företagens investeringar. Både Ikea och Google investerade i egna vindkraftsparker i Finland. Med hjälp av sina vindkraftsparker i Finland producerar Ikea nu årligen en mängd förnybar energi som motsvarar förbrukningen i en stad av Åbos storlek.

- Även om läget ännu är svårt vad coronaviruset beträffar, har många företag med utländska ägare sagt att Finland är den bästa platsen för ett företag under dessa omständigheter, konstaterar Aumo.

Utlandsägda företag har en betydande inverkan på Finlands konkurrenskraft 

Utländska investeringar är viktiga för främjandet av Finlands konkurrenskraft. De skapar arbetsplatser och ger investerade euron, ökar exporten, ökar innovationerna och ger oss mångsidigare kunnande. Enligt en utredning från Statistikcentralen sysselsatte omkring 4 400 utlandsägda företag nästan 279 000 personer och producerade en omsättning på 98 miljarder euro samt nästan en tredjedel av Finlands export år 2019. 

- Även om bara ungefär en procent av alla företag i Finland har utländska ägare, drar denna grupp sitt strå till stacken många gånger om när det gäller Finlands ekonomi. Enligt våra beräkningar gav dessa företag Finland totalt 1,4 miljarder euro i samfundsskatt och 15 miljarder euro i momsintäkter, kommenterar Aumo.

 

* Business Finlands och Invest in Finlands databas. Statistikcentralen publicerar hela Finlands investeringssiffror i valuta först senare på hösten när boksluten är klara. 

** Business Finlands och Amcham Finlands utredning Finland as a Business Location 2020 

 

Källor: 

Business Finland, Invest in Finland 

Statistikcentralen 2020 

Tullen 2020 

Mer information för medierna:

Antti Aumo, Head of Invest in Finland
Invest in Finland | Business Finland
antti.aumo (at) businessfinland.fi, 040 505 0477

Heli Hemgård, Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi, 040 901 5219

Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som investeringsobjekt samt utvecklar och samordnar det nationella arbetet för att skaffa investeringar genom att aktivt nätverka med regionala och internationella aktörer. Invest in Finland samlar och upprätthåller också information om utlandsägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av Business Finland. www.investinfinland.fi 

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi