Pressmeddelande 25.03.2021

Hotel Red & Green i Närpes är ett lokomotiv för ansvarsfullhet

Bild: Esa Siltaloppi

Hotel Red & Green, som ligger mitt i staden i hjärtat av Närpes, har tilldelats visit Finlands Sustainable Travel Finland-märke för hållbar turism. Inom programmet för ansvarsfull turism, som lanserades förra året, har man redan beviljat märken till 78 företag, men detta hotell i den lilla staden Närpes är kustens första Sustainable Travel Finland-objekt mellan Åbo och Torneå.

Målet med Sustainable Travel Finland-märket är att främja hållbar turism i Finland, kommunicera mer enhetligt om Finland som ett land för hållbar turism, underlätta resenärernas val samt inleda och utöka samarbete inom hållbar turism mellan kommuner och andra offentliga aktörer, regionorganisationer och företag. För att få märket måste ett företag uppfylla de kriterier som Visit Finland har utarbetat, som beaktar såväl ekonomisk och ekologisk som social och kulturell hållbarhet.

- Hotel Red & Green är det första företaget i Österbotten som tilldelats STF-märket, och en verklig vägvisare. Hotellföretaget har tagit på sig en regional lokomotivroll, och vi väntar med spänning på att få se vilka framsteg som kommer att göras inom utvecklingen av hållbar turism i västra Finland under den närmaste tiden.  Det kom dock inte som någon stor överraskning att områdets första mottagare av STF-märket skulle finnas just i Närpes. Närpes, som också utropat sig som en kärnkraftsfri kommun, har ju tidigare gjort sig känd för sin framgångsrika flyktingpolitik och samarbetet mellan de lokala grönsaksodlarna, det vill säga verksamhet enligt målen för hållbar utveckling, berättar Liisa Kokkarinen, programchef för hållbar turism inom Visit Finland, som är en del av Business Finland.

I verksamheten på hotellet i Närpes, som är en ort med knappt 10 000 invånare, syns ansvarsfullhet som konkreta handlingar, såsom återvinning, minskning av matsvinnet, tillgängliga tjänster och stöd för lokala aktörer. Hotellet strävar efter att minska sin el- och vattenkonsumtion, och förra året byttes hotellets kranar ut mot modeller som sparar vatten. Denna vår installeras solpaneler på hotellet. Hotellgästerna uppmuntras att ta sig fram på miljövänliga sätt, och hotellet har cyklar som gästerna får låna gratis. Hela personalen på Hotel Red & Green deltar i ansvarsarbetet och har en genuin vilja att utveckla verksamheten.

- Vi ville få ansvarsmärkningen Sustainable Travel Finland eftersom vi redan arbetar för hållbar turism, och vi vill också framöver utvecklas och ytterligare förbättra kommunikationen om vår verksamhet. Vi ville också få inspiration och nya sätt att beakta ansvarsfrågor i vår verksamhet, berättar hotellets verkställande direktör Ann-Christine ”Cisse” Grönholm.

Ansvarsarbetet fortsätter med stor iver i hela Vasaregionen med inspiration av Hotel Red & Greens exempel.

- Jag är mycket glad att de första företagen i Vasaregionen kommit igång. Nu kommer vi att fokusera hårt i Vasaregionen tillsammans med Jakobstad och Kristinestad på att ytterligare hjälpa, utbilda och förverkliga detta med våra företag. Det tar sin tid men detta blir bra och vi kan bara lära oss mer om detta, säger Visit Vasas verkställande direktör Max Jansson.

Mer information för medierna:

Liisa Kokkarinen, Sustainable Development Manager. Visit Finland | Business Finland
liisa.kokkarinen (at) businessfinland.fi 050 505 1723

Cisse Grönholm, Toimitusjohtaja. Hotel Red & Green
cisse (at) hotelredgreen.fi 050 036 2804

Max Jansson, Toimitusjohtaja. Visit Vaasa
max.jansson (at) visitvaasa.fi 040 533 5083

Heli Hemgård, Communications Manager. Visit Finland | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert och aktiv aktör inom turismbranschen för främjande av turistresor från utlandet till Finland. Visit Finland stöder företag och grupper av företag inom branschen i utveckling och marknadsföring av turismtjänster för den internationella marknaden. Visit Finland on osa Business Finlandia www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi