Pressmeddelande 09.03.2021

Konsumenternas värderingar och beteende kan ha en betydande inverkan på näthandlens framtid

Enligt en forskningsrapport som Business Finland beställt från Euromonitor, och som publiceras i dag, väntas försäljningen via nätbutiker överskrida marknadernas totala tillväxt åren 2020–2024 i nästan alla produktgrupper. År 2020 präglades av en kraftig tillväxt inom näthandeln även inom de branscher där den traditionellt inte har haft någon stor roll.

Undersökningen, som har titeln Navigating New Digital Landscape, omfattar utöver omfattande materialbaserad forskning även enkätundersökningar i Finland, Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien, USA och Kanada. De sektorer som inkluderats är betalningar, underhållning, turism och restaurangtjänster.

I fråga om näthandeln studeras i synnerhet följande produktgrupper: mode och skor, konsumentelektronik, detaljhandel med livsmedel, inredning och artiklar till hemmet samt produkter för skönhetsvård och välbefinnande. Enligt undersökningen växte näthandeln förra året med 23,9 procent, medan den genomsnittliga årliga tillväxttakten under de senaste fem åren har varit 15 procent.

En permanent förändring i livsstilen, arbetet och konsumtionen

"Pandemins kortsiktiga effekter på konsumenternas beteende och den digitala handeln är obestridliga, men vi ville också förstå dess effekter på medellång och lång sikt och hur tillväxten i den digitala handeln kommer att se ut framöver", säger Aija Kalander, direktör för Business Finlands program för digital handel.

"Euromonitors undersökning visar att coronapandemin permanent förändrar människors livsstil, arbete och konsumtion. Konsumenterna förväntar sig nu personanpassade produkter och onlinetjänster samt virtuella konsultationer. Företagen måste senast nu förbereda sig för att utnyttja tekniken och utveckla nya verksamhetsmodeller, oberoende av bransch eller produkt. Näthandeln blir en viktigare distributions- och servicekanal, och de fysiska affärernas roll måste omvärderas."

Euromonitors undersökning granskar förutom förändringarna i näthandeln även förändringar inom andra områden såsom betalningar, underhållning, turism och restaurangbranschen. Företag inom turismen använder exempelvis digital teknik för att svara på konsumenternas växande bekymmer, exempelvis deras behov av att få detaljerad information i realtid om coronaviruset. Inom turismen kommer andelen försäljning via nätet att vara 57 procent år 2024. År 2020 var andelen 53 procent. Inom restaurangbranschen övergår man allt mer till automater för både beställning och hämtning av mat.

Den medvetna konsumtionen ökar under tider med långsam ekonomisk tillväxt

Alla de länder som studerades i undersökningen har en lång period av långsam ekonomisk tillväxt framför sig. Detta ökar den medvetna konsumtionen, och produkterna används längre. Konsumenterna kräver kvalitet, etik och ekologisk hållbarhet samt transparens i hela kedjan. I fråga om icke-nödvändiga produkter, såsom mode och inredning, betonas välbefinnande, kvalitet, ekologisk hållbarhet och att det ska vara enkelt att handla. Å andra sidan ser man i undersökningen också en ökning i inköpen av förmånligare produkter, exempelvis "private label"-produkter, det vill säga affärernas egna varumärken.

Kalander leder programmet Experience Commerce Finland (experiencecommerce.fi), där nätbutiker som strävar efter tillväxt är med. Hon tror att den utveckling mot medveten och värderingsbaserad konsumtion som Euromonitor förutspår blir positiv för de finländska nätbutikerna.
I Finland finns högklassiga produkter och tjänster som följer värderingarna om hållbar utveckling. Varusteleka, Acon och Finnish Design Shop är enligt Kajander goda exempel.

"Vi är kända för rejäla, trovärdiga och högkvalitativa produkter och tjänster. Bland företagen i programmet finns många vars internationella tillväxt förutom på produkter av god kvalitet även bygger på ett känsloförhållande som skapats till kunderna gällande en fråga som är viktig för dem. Det här är en strategi som det även framöver lönar sig för många finländska nätbutiker att stödja sig mot när de internationaliseras", säger Kalander.

Euromonitors undersökning illustrerar också andra konsumtionstrender: möjlighet att köpa och betala enkelt via mobilen är ett grundläggande krav, som inte kommer att försvinna. Affärerna blir i allt högre grad showroom-lokaler som används för att förbättra kundupplevelsen och bilden av varumärket. Affärer utan kassa, hämtningstjänster, möjlighet att testa produkter och tjänster virtuellt, QR-koder som ger mer information, digitala plånböcker samt leveranser utan fysisk kontakt blir allt vanligare. Enkla och trygga betalningar är en del av kundupplevelsen.

Experience Commerce Finland-programmet effektiviserar internationell tillväxt för företag som säljer direkt till konsumenter. Dess mål är att förbättra företagens förmåga att uppfylla kundernas förväntningar på en personlig och sömlös kundupplevelse i vårt digitala tidevarv.

Mer information

Aija Kalander, programdirektör, Business Finland
+358 40 555 1637
aija.kalander (at) businessfinland.fi

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 600 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi