Pressmeddelande 20.12.2021

Nokia, Wärtsilä och TietoEVRY – nya lokomotivföretag

Business Finland har beviljat sammanlagt 60 miljoner euro till tre nya projekt som drivs av lokomotivföretag. I utbyte mot finansieringen förbinder sig lokomotivföretagen att öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) i Finland med sammanlagt över 350 miljoner euro. Samtidigt skapas hundratals nya FUI-jobb under de närmaste åren.

Lokomotivprojekten är de största enskilda finansieringsbesluten i Business Finland. Om projekten utfaller väl, kommer de att leda till flera miljarders företagseffekter, industriella investeringar, betydande sysselsättningseffekter, ökade exportinkomster och skatteintäkter samt positiva miljöeffekter. Business Finland betalar inte finansiering till lokomotivföretaget, om tillägget till FUI-verksamheten inte förverkligas. Business Finland planerar dessutom att finansiera varje lokomotivföretags partner med 50 miljoner euro.

Utöver de nu valda företagen är målet att offentliggöra ytterligare tre nya lokomotivföretag i början av nästa år. Alla lokomotivföretagsprojekt syftar till att öka FUI-verksamheten och kommer att ta itu med de stora utmaningarna inför framtiden. Finansieringen av lokomotivföretagen är huvudsakligen EU:s återhämtningsfinansiering (RRF, Recovery and Resilience Facility) som beviljas via Business Finland.

Nokia, Wärtsilä och TietoEVRY är beredda att investera i Finland för att utveckla framtida lösningar för hållbar utveckling – det innebär nollutsläpp inom sjöfarten, energieffektiva datanät och betydande strategiska förändringar i programvaruproduktionen. Samtidigt skapas hundratals, ja till och med tusentals nya arbetstillfällen.

Läs mer om Nokias, Wärtsiläs och TietoEVRYs lokomotivprojekt (på engelska)

Läs mer om finansiering för lokomotivföretag ock -ekosystem