Pressmeddelande 19.11.2021

Republikens president belönade Bayer som långvarig investerare

Bild: Bayer

Tyska Bayer belönades som första utländska företag med republikens presidents internationaliseringspris i den nya priskategorin långvarig internationell investerare. Bayer, som sysselsätter över 1 000 personer i Finland, har utvidgat sin verksamhet i flera omgångar. År 2020 var Bayer den största betalaren av samfundsskatt i Finland, och företaget har även upprepade gånger varit en av de största.

Republikens presidents internationaliseringspris delas ut årligen som ett erkännande för internationellt framgångsrika företag och sammanslutningar. I år gavs det ansedda priset för första gången till ett utländskt ägt företag i en ny priskategori, vars centrala kriterier var långvarig framgångsrik verksamhet i Finland och skapande av ekonomiskt värde för Finland.

Till fokusområdena i pristagaren Bayer Oy:s forskning och produktutveckling i Finland hör långtidsverkande preventivmedel som baserar sig på polymerbaserad läkemedelsdoseringsteknik. Bayers hormonspiralsfamilj nådde som första finländska läkemedelspreparat försäljning i miljardklassen med 1 043 miljoner euro redan 2016. Hormonspiralerna, som utvecklats i Åbo, har varit Finlands största exportprodukt inom läkemedelsindustrin i över tio år.

– Det nya priset för en långvarig investerare visar att man i Finland vill ge ett erkännande även till utländska företag som skapar betydande effekter. Bayer har påverkat Finlands ekonomi genom nya arbetsplatser, investerade euron, export och innovationer. De förtjänar verkligen detta fina pris som utländskt ägt företag, säger direktör Antti Aumo vid Invest in Finland.

På Bayer Oy:s fabrik i Åbo tillverkas läkemedel för över 130 länder, och i Esbo finns en av koncernens största globala enheter för klinisk forskning. Vid sidan av produktutvecklingen utvecklar Bayer sin verksamhet, som har utökats betydligt i Finland under årens lopp.

– Vi är mycket tacksamma mot republikens president för detta ansedda pris, och stolta över det erkännande vi har fått. Finland har redan länge varit en betydelsefull och bra plats för Bayer att verka och investera på. Finland har en förutsägbar, stabil och forskningsvänlig verksamhetsmiljö, vilket gör landet till en utmärkt plats för ett internationellt läkemedelsbolag. Vi är stolta över vårt fotspår och dess positiva inverkan i Finland. Vi har unika kompetenser och innovationer som värdesätts över hela världen, säger Miriam Holstein, verkställande direktör för Bayer Nordic-området.

Tidigare i år meddelade Bayer att de ska bygga en ny läkemedelsfabrik i Åbo och samtidigt modernisera den befintliga produktionsanläggningen. Den totala investeringen är värd 250 miljoner euro. Utöver detta investerar Bayer årligen omkring 80 miljoner euro i Finland, då man inkluderar forskningen och produktutvecklingen. Under de senaste tio åren har Bayers investeringar i Finland uppgått till över 800 miljoner euro. År 2020 var Bayer den största betalaren av samfundsskatt i Finland och företaget har redan i flera år varit en av de största: under det senaste decenniet har bolaget betalat över en miljard euro i samfundsskatt till Finland.

Priset för en långvarig investerare delades ut till Bayer av republikens president Sauli Niinistö vid en tillställning den 19 november. De övriga företagen som fick internationaliseringspriser var Relex Solutions, Peikko Group och Maria 01. Förslag till vilka företag och sammanslutningar som skulle belönas gavs av aktörer inom Team Finland-nätverket, bland annat Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera och utrikesministeriet. Organisationer inom näringslivet föreslog kandidater.

Mer information för media:

Antti Aumo, Head of Invest in Finland
Invest in Finland | Business Finland
antti.aumo (at) businessfinland.fi 040 505 0477

Marjo Mäkipää, Communications and External Affairs Manager
Bayer
Marjo.makipaa (at) bayer.com 045 691 3881

Heli Hemgård, Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som investeringsobjekt samt utvecklar och samordnar det nationella arbetet för att locka investeringar genom att nätverka aktivt med regionala och internationella aktörer. Invest in Finland samlar också in och upprätthåller information om utländskt ägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av Business Finland. www.investinfinland.fi 

Business Finland är en finländsk offentlig aktör som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 760 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland.Business Finland ingår i Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi

Bayer
Den internationella Bayer-koncernens kärnkompetens finns inom life science-branschen, inom hälso- och sjukvård samt näring. År 2020 sysselsatte Bayer-koncernen omkring 100 000 personer och hade en försäljning på 41,4 miljarder euro. Investeringarna i produktutveckling och forskning uppgår till 4,9 miljarder euro.

Vårt produktsortiment i Finland omfattar Bayers receptbelagda läkemedel och egenvårdsprodukter samt växtskydds- och bekämpningsmedel. Vår internationella verksamhet i Finland fokuserar på receptbelagda läkemedel: forskning och produktutveckling, produktion samt export av läkemedel tillverkade i Finland till över 130 länder. Flera internationella kliniska studier som ordnas av Bayer leds också från Finland. Bayers Nordic-områdesorganisation har sitt huvudkontor i Esbo. Bayer sysselsätter över 1 000 personer i Finland. Mer information www.bayer.com och www.bayer.com/fi/fi/suomi