Pressmeddelande 12.11.2021

Utlandsägda företag är betydande underleverantörer i Finland

Bild: Business Finland / Aleksi Poutanen

Trots att endast en procent av företagen i Finland är utlandsägda, har de en betydande inverkan på ekonomin. Förutom direkta fördelar, som investerade euron och skapade arbetsplatser, har de en mängd indirekta effekter. Utlandsägda företag är alltså betydande underleverantörer i Finland.

Totalvolymen av underleverantörindustrin är cirka 2,6 miljoner euro i Finland och branschen sysselsätter över 16 000 personer. Huvudparten av omsättningen och personalen kommer från företag som verkar inom maskin- och metallproduktbranschen. Corona har ändrat på underleverantörsnätverken och öppnat nya tillväxtmöjligheter för företag. Europeiska företag har börjat leta efter underleverantörer närmare i Europa, vilket erbjuder möjligheter också för finländska SMF-företag.

Utlandsägda företagens nätverk sprids brett

Det tyska varvföretaget Meyer Turku Oy:s regionalekonomiska effekter sträcker sig till det egna landskapet men också över hela landet. Av varvets direkta leverantörsföretag är så många som tre fjärdedelar inhemska företag, som i sin tur har egna underleverantörsnätverk. De företag som tillhör nätverken täcker 109 finländska kommuner, dvs. en tredjedel av alla kommuner i Finland.

– Meyer Turku är Finlands näst största industriella arbetsgivare och sysselsätter direkt cirka 4 1000 och indirekt 4 000 personer med årsverken. Den verkliga sysselsättningseffekten är ännu större, eftersom sysselsättningseffekten för den andra nivåns leverantörer saknas från de indirekta siffrorna. Enligt undersökningen som utfördes av Copenhagen Economics är de indirekta effekterna av utlandsägda företag betydande för nationalekonomin: en investerad euro föder sammanlagt tre euro och en arbetsplats dessutom tre andra arbetsplatser, berättar expert Kaija Laitinen vid Invest in Finland.

Finlands inköps- och logistikförening LOGY rf belönade i september Finn-Power Oy i Seinäjoki, som tillverkar arbetsmaskiner för metall, till årets huvudleverantör och plastbranschens avtalstillverkare Coreplast Laitila Oy till årets underleverantör. Båda är utlandsägda företag.

– Syftet med huvudleverantör- och underleverantörpriset är att främja nätverkandet som stöder den finländska produktionens konkurrenskraft. I år är de båda belönade företagen utlandsägda, vilket är en bra påminnelse om de utlandsägda företagens betydelse för den finländska underleverantörindustrin, konstaterar Laitinen.

De flesta underleverantörsföretag som gynnas av de utlandsägda företagens framgång är små eller medelstora familjeföretag. Företagen kan till exempel vara systemleverantörer, avtalstillverkare, komponentleverantörer, komponenttillverkare eller kapacitetsunderleverantörer som verkar runt om i Finland.

Mer information för medierna:

Kaija Laitinen, Senior Advisor
Invest in Finland | Business Finland  
kaija.laitinen (at) businessfinland.fi
040 822 0613

Annabella Polo, Senior Advisor
Invest in Finland | Business Finland 

annabella.polo (at) businessfinland.fi 
050 477 5176
 

Heli Hemgård, Communications Manager
Finland Promotion Services | Business Finland
 
heli.hemgard (at) businessfinland.fi 
040 901 5219
 

Invest in Finland hjälper utländska företag att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som investeringsobjekt samt utvecklar och samordnar det nationella arbetet för att skaffa investeringar genom att aktivt nätverka med regionala och internationella aktörer. Invest in Finland samlar och upprätthåller också information om utlandsägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av Business Finland. www.investinfinland.fi 

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi