Pressmeddelande 17.05.2022

AI Business-programmet påskyndade utvecklingen, tillväxten och internationaliseringen av finländska AI-företag

Business Finlands AI Business-program hjälpte finländska AI-företag att fördubbla sin export och antalet anställda samt presenterade helt nya tjänster. Under programmet har digitala B2B-tjänster vuxit till en betydande finländsk exportprodukt.

Artificiell intelligens är en av de mest lovande och multifunktionella teknologierna i världen och används i många olika tillämpningar från industrin till hälso- och sjukvården. År 2017 fanns det mindre än 20 AI-uppstartsföretag i Finland. Att öka denna siffra var ett av målen för Business Finlands finansieringskampanj för AI-företag. Det andra målet för kampanjen som startade samma år var att stärka de finländska uppstartsföretagens konkurrenskraft genom att utnyttja artificiell intelligens och data.

Det fanns en betydande efterfrågan på AI-kampanjen och den utvidgades till ett program 2018. Fram till 2021 (2018–2021) finansierades i Al Business-programmet 347 projekt hos finländska företag och forskningsinstitut samt inom innovativ offentlig upphandling med sammanlagt 235 miljoner euro. Av företagen deltog nio också i Finansieringsprogrammet för unga innovativa företag. Den sammanlagda exporten från de små och medelstora företag som deltog i programmet ökade med mer än 2,5 gånger till ett värde av cirka 280 miljoner euro under fyra år och antalet anställda fördubblades.

Nya tjänster för praktiska problem

AI Business gjorde nya tjänster tillgängliga för företag och forskningsinstitut. Med hjälp av AI-beräkningsstödet fick små och medelstora företag och uppstartsföretag gratis beräkningskapacitet från Tieteen tietotekniikan keskus CSC för sina betydande forskningsprojekt som en del av AI Business-programmet. På så sätt förberedde man redan i förväg utnyttjandet av kapaciteten i superdatorn LUMI även för företagens utvecklingsprojekt inom artificiell intelligens.

Nästan 100 Proof-of-Concept-projekt (PoC) finansierades 2017–2021. I PoC-projekten kunde små och medelstora företag samt midcap-företag testa modern AI-teknik för att lösa sina kunders problem. Företagen hade möjlighet att fortsätta med PoC-projekten med egen finansiering eller med Business Finlands produktutvecklingslån ända fram till produktionen av lösningen.

Tilläggsinformation

Outi Keski-Äijö
Head of AI Business
Business Finland
outi.keski-aijo (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 663