Pressmeddelande 25.02.2022

Fem nya energiprojekt nominerade som demonstrationsprojekt för finsk-kinesiskt samarbete

Fem finsk-kinesiska projekt har utsetts till kandidater till nya gemensamma demonstrationsprojekt inom energisektorn. De projekt som kandiderar i år är en fortsättning på det långsiktiga samarbetet mellan länderna.

Finland har långsiktigt byggt upp ett samarbete med Kina i syfte att bygga upp en hållbar energiekonomi. Gemensamma projekt har genomförts från och med år 2018. Genomförandet av de gemensamma projekten bygger på samförståndsavtalet mellan Finlands arbets- och näringsministerium och Kinas nationella energiförvaltning (Memorandum ofUnderstanding, MoU).

"Det praktiska genomförandet av samförståndsavtalet mellan Finlands och Kinas energiförvaltningar bygger på att främja konkreta projekt. Valet av fem nya projekt som föreslås bli demonstrationsprojekt är ett viktigt steg i detta arbete", säger Juho Korteniemi, ledande sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet.

De projekt som planeras av finländska och kinesiska företag och aktörer inom energisektorn fokuserar bland annat på förnybar och utsläppssnål energiproduktion samt på nya innovationer inom sektorn.

Samarbetet på företagsnivå samordnas av Business Finland och det kinesiska energiinstitutet EPPEI

De projekt som kandiderar får status som demoprojekt i Kina när de går vidare till genomförandefasen.

"Vi följer noggrant projektens utveckling under detta år. För att förverkligas kräver denna typ av omfattande samarbetsmöjligheter enorma ansträngningar från de inblandade företagen. Arbetet är lönsamt eftersom Kina har en växande potential inom denna sektor. Företagen drar nytta av sådana projekt, eftersom de har uppbackning från två länder", säger Maria Ala-Kaila från Business Finland.

Kandidaterna till demonstrationsprojekt nominerades av den finsk-kinesiska energisamarbetsgruppen, i vars arbete finländska och kinesiska tjänstemän och energiexperter är engagerade.

Följande projekt kan komma i fråga som demonstrationsprojekt

1. Projekt för produktion av topp- och reglerkraft och återvinning av spillvärme i Jiangtsu
(Huaneng Taicang Power Plant ICE Coupling Power Generation Project).

Företag som ligger bakom projektet

 • Wärtsilä Abp
 • Huaneng Taicang Power Generation Co., Ltd

2. Energiproduktion med låga koldioxidutsläpp för produktion, lagring och användning av el och väte i Guangzhou-regionen
(Guangzhou Power Supply Bureau Power Grid-Hydrogen IntegratedLowCarbon Project).

Företag som backar upp projektet

 • Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong
 • Power Grid Oy
 • Q Power Ab
 • Elcogen Oy

3. Projekt som undersöker olika sätt att genomföra decentraliserad energiproduktion i Tianjin
CR Power Project of Multi Energy Complementary & Distributed Energy Supply in Jiuyuan Industrial Park, Baodi District, Tianjin.

Företag som backar upp projektet

 • Convion Oy
 • China Resources Power Holdings Co., Ltd. BaodiDistrict, Tianjin


4. Energiåtervinning från avloppsvatten i Zhejiang
Nanjing Gekof Huzhou Power Plant Desulfurization Wastewater Precipitate Energy Utilization Process Project.

Företag som backar upp projektet

 • EPSE Ab
 • Nanjing Gekof Institute of Environmental Protection Technology & Equipment Co., Ltd.

5. Energiproduktion från jordbruksbiomassa vid torrrötningsanläggning i Jiangsu
CNFI New Energy Jiangsu Production of Biogas by Dry Fermentation of Straw and its Comprehensive Utilization Project.

Företag som backar upp projektet

 • Metener Oy
 • CNFI New Energy Jiangsu Co., LTD.

Läs mer om det finsk-kinesiska samarbetet inom energiområdet.

Mer information

Maria Ala-Kaila
Network Lead, Business Finland
maria.ala-kaila (at) businessfinland.se, tfn +358 50 529 9915

Juho Korteniemi
Ledande expert, Arbets- och näringsministeriet
juho.korteniemi (at) tem.fi, tfn +358 29 504 7054