30/11
Ansökan 30.11.2020

EUREKA Global Stars-utlysning tillsammans med Indien

Deadline senast 30.11.2020

Tilläggsinformation

Pekka Rantala
EUREKA Project Officer
Tel. +358 50 396 2922
pekka.rantala (at) businessfinland.fi

 

Tom Warras
National EUREKA Project Coordinator
Tel. +358 50 5577 839
tom.warras (at) businessfinland.fi

 

Puneet Thakur
Head of Invest In and Innovation Collaboration, New Delhi
puneet.thakur (at) businessfinland.fiÄr du intresserad att samverka med partner i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar lösningar inom hälsa, jordbruk, vattenresurser samt bekämpning och uppföljning av covid-19?


EUREKA är ett samarbetsnätverk av offentliga FoU finansiärer i Europa. Inom dess verksamhet stöder Business Finland tillsammans med motsvarande organisationer i andra länder företagens innovativa samarbete. GlobalStars som namn syftar på utlysningar som Eureka öppnar med länder utanför Europa. I GlobalStars India utlysning deltar Indien, Nederländerna, Österrike, Belgien (Flanders), Frankrike, Sverige, Schweiz samt Finland. Varje enskilt projektkonsortium måste bestå av en indisk deltagare samt en eller fler deltagare från ett eller flera av de andra deltagande länderna.

Konsortierna kan skicka ansökningar till GlobalStars-programmet inom utlysningens temaområde senast 30.11.2020. Ledaren för projektkonsortiet fyller i ansökan på EUREKAs blankett, där varje deltagare fyller i sin andel. Hela projektet evalueras i en panel som består av innovationsfinansiärer från de deltagande länderna. Gemensamma kriterier anknyter till projektets teknologi, möjligheter på marknaden och konkurrensmässig fördel. De nationella kriterierna i Finland följer finansieringsprinciperna i Business Finland.

Ansökningsprocessens huvudpunkter:

1. Bekanta dig med grundläggande information om utlysningen

Se också: GlobalStars India call info-webinars (14.10.2020) presentationsmaterial  och  video

2. Bekanta dig med detaljinformationen i utlysningstexten.  Tidsfrist för ansökningar är 30.11.2020.  Finska deltagare inbjuds skilt att lämna in en nationell finansieringsansökan, preliminärt i januari 2021

3. Delta i formandet av ett internationellt konsortium. Se om du kan dra nytta av b2match tjänsten för att hitta lämpliga partners  Business Finland kan finansiera finska deltagare i projektkonsortier. Vid finansieringen tillämpas nationella finansieringskriterier, även kriterier för co-innovation projekt


Tilläggsinformation om  internationell matchmaking och  b2match-tjänsten:


Markku Pekonen
Advisor
Tel. +358 44 3733 668
markku.pekonen (at) businessfinland.fi

4. Koordinatorn sätter ihop en gemensam ansökan, där varje deltagare fyller i sin del. Observera att ansökningsblankettens dynamiska pdf-form förutsätter antingen Internet Explorer –webbläsare eller Adobe Acrobat (Reader) programvara i samband med Google Chrome/Microsoft Edge/Firefox.

5. Kontakta någon av de nationella kontaktpersonerna i god tid

6.  Allmän information om Eureka-projekt