31/10

Utlysning 23.8.-31.10.2022

Grön övergång för tillväxtföretag: innovationsfinansieringsutlysning

Utlysningen är kopplad till Finlands program för hållbar utveckling (Recovery and Resilience Facility, RRF). Utlysningen är riktad till startup- och små och medelstora företag som skapar lösningar för främjande av hållbar utveckling och har förmåga att växa internationellt.

Övergången till ett kolneutralt samhälle förutsätter en enorm förändring. Nu behövs nya innovativa lösningar till stöd för hållbar utveckling, som motverkar klimatförändringen och stöder uppnåendet av kolneutralitetsmål. Gör en satsning på att hitta innovativa lösningar för framgångsrik affärsverksamhet.

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

Projekten kan exempelvis ha koppling till energieffektivitet, klimat- och miljölösningar, anpassning till klimatförändringen, nya energilösningar eller den cirkulära ekonomin.

Business Finland finansierar ny innovativ forskning och verksamhet. Finansieringens effekter för projekten:

  • skapar ny kompetens och kunskap för företag och samarbetsnätverk
  • man tar en större risk än normalt, vilket innebär stor marknadspotential om man lyckas
  • efter att projektet avslutats behövs ofta ytterligare utvecklingsarbete för att kommersialisera resultaten

Business Finland beviljar högst 50 procent av projektets totala kostnader i finansiering för små och medelstora företags forskningsprojekt.

Finansieringen är inriktad på företags självständiga forskningsprojekt. Om företaget önskar kan projektet kopplas till utvecklingsområden i enlighet med lokomotivföretagens vägkartor. Läs mer om partnerskapsfinansiering.

Projekt som främjar användningen av fossila bränslen finansieras inte. För projekt som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ska de uppskattade växthusgasutsläppen underskrida det referensvärde som fastställts som villkor för gratis tilldelning i kommissionens tillämpningsregler (EU) 2021/447.

Hur ansöker man om finansieringen?

Grunduppgifterna om sökanden och ansökan fylls i på normalt sätt i Business Finlands nätservice.

  • Välj ”Forskning, utveckling och testning”.
  • Välj ”RRF – Finlands program för hållbar utveckling” i menyn ”RRF – innovationsstöd för tillväxtföretag”.
  • Svara på frågorna om miljöeffekter för projektets del. Alla program som finansieras av Finlands program för hållbar tillväxt ska uppfylla de så kallade ”Do No Significant Harm”-kraven. Ett krav enligt EU:s återhämtningsinstrument är att inga åtgärder får innebära betydande skada för miljön.

Tidtabell för ansökan

Finansieringen beviljas 2021-2023 till ett belopp av totalt 20 miljoner euro. Business Finland fattar beslut om finansieringen enligt de normala urvalskriterierna. Utlysningen är kontinuerlig, men för finansiering 2022 borde ansökan lämnas in senast 31.10.2022.

Projekten som finansieras av Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska avslutas senast i december 2025.

Ta kontakt

Vänligen kontakta Business Finlands kundservice i god tid före ansökan lämnas in.

Läs mer om Finlands program för hållbar tillväxt

#HållbarTillväxt