30/3

Utlysning 2.6.-30.3.2022

Utmaningstävling för lokomotivföretag

Målet med tävlingen är att få företagen att märkbart öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland samt skapa nya arbetsplatser och ekosystem i miljardklassen som siktar på ny affärsverksamhet.

Ytterligare information

 

Karin Wikman
Chief Advisor
Business Finland
karin.wikman (at) businessfinland.fi
+358 50 5577 723

Den maximala finansieringen per lokomotivföretag är 20 miljoner euro. Utöver detta strävar man efter att finansiera lokomotivföretagets partner med totalt max. 50 miljoner euro under fem års tid.

Utmaningstävlingen utgörs av två faser. Förslagen ska lämnas in under den första tävlingsrundan i 1.9.2021. Deltagarna i utmaningstävlingen bjuds in att presentera sina projektförslag för juryn i september 2021. Vilka som bjuds in till fortsatta förhandlingar avgörs även i september 2021. Närmare förhandlingar förs med dessa deltagare i oktober och november 2021. De slutliga besluten om finansiering fattas i december 2021. Vi strävar dock efter att strama åt tidtabellen i mån av möjlighet.

Utlysning: anvisningar och blankett (docx)

Läs mer om finansiering för lokomotivföretag och ekosystem