Respons och frågor

Obligatoriska uppgifter är märkta med *. Du kan ge din feedback anonymt, men om du vill ha svar ber vi dig ge ditt namn och e-postadress.

Om du upplever att Business Finland eller en anställd hos Business Finland har agerat oetiskt eller i strid med lagen kan du genom responsblanketten rapportera din iakttagelse till Business Finlands interna kontroll Whistleblower. Din respons kan även gälla genomförandet av projekt som Business Finland finansierar.

Har du internationella marknaden som mål? Bli kund hos Business Finland.

An error has occurred while getting captcha image