Business Finlands

faktureringsadresser

För finländska kunder » Ta kontakt » E-fakturering

E-fakturering

INNOVATIONSFINESIERINGSVERKET BUSINESS FINLAND

E-fakturaadress/EDI-kod: 003705126964
OpusCapita Solutions förmedlarkod:E204503
FO-nummer: 0512696-4
Momsnummer: FI05126964

Frågor om fakturering:
talouspalvelut (at) businessfinland.fi

Om statens e-faktureringstjänst

BUSINESS FINLAND OY

E-fakturaadress/EDI-kod: 003727256903
Basware Oyj:n förmedlarkod: BAWCFI22
FO-nummer: FI2725690-3
Momsnummer: FI27256903

Frågor om fakturering:
mailroom (at) businessfinland.fi

Statens e-faktureringstjänst: Innovationsfinansieringsverket Business Finland

Om ni inte har ett system för e-fakturor kan ni använda statens e-faktureringstjänst (Supplier Portal) för att skriva och skicka e-fakturor. Tjänsten är än så länge avgiftsfri. Anvisningar om inloggning i e‑faktureringstjänsten och användning av tjänsten får ni på adressen www.valtiokonttori.fi/verkkolaskutus.

Tillsammans med e-fakturorna tar vi också emot bilagor till fakturorna i elektronisk form. Bilagorna ska helst skickas i pdf-format. Om ni inte kan skicka bilagor via er operatör kan ni skicka dem via e-post till adressen hankinnat(at)tekes.fi

Vi tar inte emot fakturor som skickats via e-post eftersom de inte är e-fakturor.

Som e-fakturor får inte skickas annat material än inköpsfakturor. Personliga arvodesnotor och fakturor som gäller Business Finlands finansieringsbeslut skickas fortfarande till adressen

Innovationsfinansieringsverket Business Finland
PB 69
00101 Helsingfors