Svar på vanliga frågor

Business Finlands finansiering är flexibel i all sin verksamhet.

Företagen är förståeligt nog oroliga över framtiden för de egna forsknings- och utvecklingsprojekten då effekterna av coronaviruset på ekonomin ökar. För tillfället har coronaviruset ingen betydande påverkan på Business Finlands finansieringsverksamhet.

Finansiering och ändringar

Finansiering kan sökas och beviljas som normalt och betalas även ut som normalt. Business Finland förhåller sig ytterst positivt till ändringar i projekttiden och lånetiden för pågående projekt och strävar efter flexibilitet i all sin verksamhet.

Vid behov kan företag förkorta rapporteringsintervallen för projekts innehåll och kostnader, vilket innebär att de kan få betalt för projektets kostnader snabbare. Man kan även beviljas amorteringsfrihet för lån. Även för finansieringsvillkor beviljas tilläggstid flexibelt.

Finansieringsverksamheten pågår som normalt

För vissa företag kan minskningen i efterfrågan innebära att man satsar mer på utveckling än normalt. Genom att aktivera forsknings- och utvecklingsverksamhet kan företag hålla sina anställda sysselsatta och bereda sig på den hårdare konkurrensen efter krisen med ännu bättre lösningar, tjänster och produkter.

Business Finland kan bära en del av risken inom företags forsknings- och utvecklingsprojekt. För helheten som finansieras kan man bland annat godkänna kostnader som uppkommer av den egna personalens forsknings- och utvecklingsarbete. Vid lånefinansiering av forskning- och utvecklingsverksamhet beviljar Business Finland företag ett förskott, som vanligtvis är 30 procent av den beviljade finansieringen. Detta kan underlätta forsknings- och utvecklingsarbete i en situation där företagets ekonomiska situation i övrigt försämras tillfälligt. Man kan ansöka om finansiering och finansiering beviljas kontinuerligt för nya idéer inom forskning och utveckling.

Flexibla ändringar i projekt

Det är även möjligt att retroaktivt ansöka om ändringar i projekttiden, fördröjt förverkligande eller projektplanens innehåll för pågående projekt som finansieras av Business Finland fram till att projektets slutrapporteringsdag närmar sig. Det finns alltså ingen anledning till panik. Om inledningen av ett projekt som redan beviljats finansiering fördröjs, kan en ny tidtabell och övriga nödvändiga uppdateringar för projektet göras då projektet de facto kan inledas.