Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s största Forsknings- och innovationsprogram någonsin med nästan 80 miljarder euro i finansiering från 2014 till 2020

Horisont 2020

Horisont 2020 utlovar fler genombrott, upptäckter och världsnyheter genom att ta bra idéer från labbet till marknaden.

Horisont 2020 är öppet för alla och har förenklade ansökningsprocesser och projektledning. Det här tillvägagångssättet säkerställer att nya projekt lyfter snabbt – och uppnår resultat snabbare.

Med målsättningen att driva ekonomisk tillväxt och skapa jobb har Horisont 2020 politiskt stöd från Europas ledare och ledamöterna i Europaparlamentet. Horisont 2020 är det ekonomiska instrument som implementerar Innovationsunionen, ett flaggskeppsinitiativ för Europa 2020 som är inriktat på att säkra Europas globala konkurrenskraft. Det kommer att kompletteras med ytterligare åtgärder för att fullända och vidareutveckla det Europeiska området för forskningsverksamhet. Avsikten med dessa åtgärder är att bryta ner hinder och skapa en genuin inre marknad för kunskap, forskning och innovation.

Horisont 2020 består av tre huvudområden, eller pelare:

1. Spetskompetens

 • Europeiska forskningsrådet (ERC)
 • Framtida och ny teknik (FET)
 • Marie Skłodowska-Curie-åtgärder
 • Forskningsinfrastruktur

2. Industriellt ledarskap

 • Ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik: IKT, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik, avancerad tillverkning och bearbetning samt rymden.
 • Tillgång till riskfinansiering
 • Innovation i små och medelstora företag

3. Samhälleliga utmaningar

 • Hälsa, demografiska förändringar och välmående,
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning och bioekonomi,
 • Säker, ren och effektiv energi,
 • Smarta, gröna och integrerade transporter,
 • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
 • Europa i en föränderlig värld – inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen,
 • Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

Mer information på engelska

Kontakter

Se kontaktinformation på finska webbsidor.

 

Finska Horisont 2020 tjänster i social media