Finansiering

Väx på den internationella marknaden
För finländska kunder » Tjänster » Finansiering » Finansiering i korthet

Finansiering under olika verksamhetsskeden

Business Finland erbjuder finansiering för forskning, produktutveckling och olika former av affärsutveckling företrädesvis i små och medelstora företag. Stora företag och forskningsorganisationer kan beviljas finansiering för samprojekt med små- och medelstora företag.

Vi erbjuder finansiering när ditt företag vill växa på den internationella marknaden och siktar på affärsutveckling genom innovation. På så sätt sprider vi riskerna som anknyter till affärsetablering och tillväxt.

Våra utvalda kunder är företag som är inriktade på att växa internationellt. De förlitar sig på ett fantastiskt team, gediget kunnande och entusiasm för internationell tillväxt, riskaptit samt tillräckliga egna medel och resurser.

Innovations
finansiering

Finansiering för forskning och produktutveckling

Vi beviljar finansiering till ditt företags FoU-insatser för att höja konkurrensförmågan, förnya produkter, tjänster och affärsmodeller samt påskynda kommersialiseringen av innovationer. Du kan också få finansiering för att skaffa information om nya målmarknader, hämta feedback från potentiella kunder och säkerställa efterfrågan på nya lösningar. Finansieringsbeloppet beror på dina mål och resurser. Vi beviljar alltid finansiering till specifika projekt och utvärderar dess effekt på hur väl företaget uppnår sina tillväxtmål.

Fokus på små och medelstora företag

Vi riktar största delen av finansieringen till små och medelstora företag.

För stora företag erbjuder vår finansiering ett utmärkt sätt att utveckla nya affärslanseringar och att utvecklas tillsammans med små och medelstora företag och forskningsorganisationer.

Vi finansierar FoU-insatser i forskningsorganisationer och offentliga organisationer när vi ser att insatserna skapar förutsättningar för tillväxt och etablering av näringsverksamhet.

Kvalificerade finansieringsmottagare är företag som är verksamma i Finland.