Connected Intelligent Industries Finland

För finländska kunder » Tjänster » Program » Connected Intelligent Industries Finland

VI STÄRKER DEN GLOBALA KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN FINLÄNDSKA INDUSTRIN

Programmet Connected Intelligent Industries Finland stärker den finländska industrins konkurrenskraft med innovationsverksamhet och globala affärsmöjligheter. Programmet stöder skapandet av internationella ekosystem och lockar investeringar till Finland.

Program
beskrivning

Programmet Connected Intelligent Industries Finland finansierar företags innovationsverksamhet, erbjuder internationaliseringstjänster och främjar internationella investeringar i Finland. Programmet stärker industrins globala konkurrenskraft genom att utveckla digitala produkter och tjänster och genom att skapa ekosystem.

Programmets tjänster är innovationsfinansiering, rådgivning och marknadsinformation i företagets alla utvecklingsskeden och vid skapandet av internationell tillväxt.

Programmet stöder bildandet av nätverk och gemensamma projekt för i synnerhet små och medelstora företag, stora företag och forskningsorganisationer.

FÖRDELAR

  • Utbildning i syfte att stärka innovationsverksamhet och internationell tillväxtförmåga samt utnyttjande av marknadsinformation
  • Finansiering för utveckling av innovationer och affärskompetens
  • Information, råd och leads för målmarknader
  • Kontakter till köpare, samarbetspartner och investerare
  • Starkare marknadsföring och försäljning med ett gemensamt utbud
  • Tillträde till matchmaking-tillställningar och viktiga evenemang
  • Stöd för marknadsföring och kommunikation i Business Finlands kanaler

MÅLMARKNADER

Business Finlands internationella nätverk letar ständigt efter leads och affärsmöjligheter för finländska företag på nya marknader.

Ta
kontakt

Program Manager
Toni Mattila
+358 40 500 9909