AFFÄRSVERKSAMHET SOM BYGGER PÅ FÖRTROENDE

Vi försnabbar uppkomsten av nya innovationer och ökad affärsverksamhet inom trygghets- och förtroendelösningar med hjälp av Finlands förtroendekapital ur såväl lösningsleverantörernas som användarnas synvinkel.

Grunden för ett tryggt och fungerande modernt informationssamhälle är digitala system samt datanät och tjänster i anslutning till dessa.

Program
beskrivning

Business Finlands Digital Trust Finland-program hjälper finländska företag utnyttja växande marknader och bereda sig på möjligheter och hot i anslutning till framtida teknologier. Det nya programmet är en viktig del av Business Finlands betydande satsningar på digitaliseringen.

Målet med Business Finlands Digital Trust Finland-program är att försnabba uppkomsten av nya innovationer och ökad affärsverksamhet inom trygghets- och förtroendelösningar med hjälp av Finlands förtroendekapital ur såväl lösningsleverantörernas som användarnas synvinkel.

Tjänster

Utöver innovationsfinansiering erbjuder programmet internationaliseringstjänster och stärker ekosystem i Finland med investeringar. Programmet som pågår 2019–2023 finansierar innovationsprojekt till det totala beloppet 100 miljoner euro.

Målgrupp

Programmet är avsett för kritiska finländska företag inom kommunikation och dataskyddsföretag (programvaror, utrustning, tjänster), forskningsinstitut, instanser som utnyttjar dataskyddslösningar, såsom stora industriella företag och företag inom hälsobranschen och aktörer inom Smart Finance och MyData.

Ta
kontakt

Head of Digital Trust Finland

Kirsi Kokko

+358 50 550 2023