Utnyttja de globala nätverk

Finland ersätter Hornet-jaktplanen vid året 2030 och just nu pågår projektets anbudsförfarande. I upphandlingen ingår en förpliktelse till industriellt samarbete. Den vinnande jaktplansleverantören och dess partner inleder samarbete med aktörer i Finland motsvarande 30 procent av upphandlingspriset.

Program
beskrivning

Det industriella samarbetet i anslutning till HX-jaktplansupphandlingen är ett tillfälle som endast erbjuds med cirka trettio års mellanrum. Det lönar sig att gripa chansen nu. Samarbetet utvecklar Finlands kompetens inom försvar, säkerhet och ICT samtidigt som vi får större nätverk och ökad teknisk förmåga.

Samarbetets totala värde är cirka 2-3 miljarder euro.

VEM KAN DELTA?

Alla finländska företag och forskningsorganisationer kan delta i det industriella samarbetet i anslutning till HX-jaktplansprojektet. Samarbetsprojekten ska anknyta till teknologi eller strategisk industriell kompetens som har kritisk betydelse för Finlands nationella säkerhet.

Anbudsgivare i HX-jaktplansprojektet (OEM, Original Equipment Manufacturer) är Boeing, BAES, Dassault, Lockheed Martin och Saab. En finländsk deltagare kan erbjuda sitt projekt alla dessa företag, deras partner eller endast parter som deltagaren själv väljer ut.

Ta
kontakt

Advisor

Matias Keinänen

+358 40 1837 087
Senior Advisor

Tapio Halkola

+358 40 1394 747
HEAD OF HX INDUSTRIAL PARTICIPATION PROJECT

Markku Lehikoinen

+358 40 5044 390